กทม.ออกคำสั่งปิด10สถานที่ชั่วคราวคุมโควิด-19ระบาด

วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 14:20 น.
กทม.ออกคำสั่งปิด10สถานที่ชั่วคราวคุมโควิด-19ระบาด
กทม.พื้นที่สีแดงเข้ม! ประกาศปิด10สถานที่ชั่วคราวเพิ่มเติม 23 ก.ค.-2 ส.ค.64 เพื่อควบคุมโควิด-19แพร่ระบาด

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 38)

กรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานที่หรือกิจการเพิ่มเติม 10 ประเภท เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ดังนี้

1. สนามกีฬาทุกประเภท 2. สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ต่าง ๆ3. ลานกีฬา 4. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ 5. ศูนย์การเรียนรู้ และหอศิลป์6. ห้องสมุดสาธารณะ 7. พิพิธภัณฑ์ 8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน9. ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก10. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา สระว่ายน้ำสาธารณะ

โดยสถานที่ตามข้อ 1 - 8 ให้ใช้เพื่อให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่น ๆ ของภาครัฐได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 64 จนถึงวันที่ 2 ส.ค. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ค. 64

ประกาศปิดสถานที่ฯ ฉบับที่ 38

ด้าน ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร ระบุว่า การออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวตามที่ศบค.กำหนด โดยจุดมุ่งหมายสำคัญคือการลดการเคลื่อนย้ายของประชาชน ให้มีการเดินทางให้น้อยที่สุด ควบคู่ไปกับมาตรการการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึง รวมทั้งการเร่งค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อในชุมชนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแยกกักตัวหรือการเข้าสู่การรักษาให้เร็วที่สุด