กรมการแพทย์ คาดโควิดไทยวิกฤตอีก1 ปี

วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 08:34 น.
กรมการแพทย์ คาดโควิดไทยวิกฤตอีก1 ปี
อธิบดีกรมแพทย์คาดโควิดวิกฤต1-3 เดือน ยอมรับอาจจะลากยาวถึง 1 ปี เห็นประชาชนเหนื่อยมากแล้ว

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 64 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ อัดคลิปลงยูทูป ขอบคุณและส่งกำลังใจให้บุคลากรกรมการแพทย์ โดยนายแพทย์สมศักดิ์ คาดการณ์ส่วนตัวว่าไทยจะอยู่ในภาวะการระบาดของโควิดอย่างนี้ไปอีก 1-3 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่หลายปัจจัย ต้องได้รับความมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่

1 ปัจจัยระดับนโยบาย ว่าจะลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้ไหม การป้องกันการควบคุมโรค

2 ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ซึ่งเราคงเรียกร้องอะไรจากพี่น้องประชาชนได้ยากแล้ว เพราะพี่น้องประชาชนก็เหนื่อยแล้ว

นายแพทย์สมศักดิ์ กล่ววว่า พี่น้องทุกคนในกรมการแพทย์คิดถึงประชาชนเป็นหลัก ดังนั้น 1-3 เดือนนี้ ถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยล้า แต่เราจะรวมใจกันทั้งกรม 1.8 หมื่นคน เพื่อเป็นหลักให้พี่น้องประชาชนไปกับเราได้ ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาวิกฤต 1-3 เดือน อาจต่อเนื่องไปอีกครึ่งปี หรือ 1 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราต้องได้ผ่านไปด้วยกันให้ได้

https://youtu.be/IzFo2W3F11o