สั่งสอบรพ.เอกชนเรียกเก็บค่าจองเตียงผู้ป่วยโควิดหลักแสน

วันที่ 18 ก.ค. 2564 เวลา 19:18 น.
สั่งสอบรพ.เอกชนเรียกเก็บค่าจองเตียงผู้ป่วยโควิดหลักแสน
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สั่งสอบโรงพยาบาลเอกชน ย่านเทพารักษ์ หลังญาติผู้ป่วยร้องถูกเรียกเก็บค่าจองเตียงผู้ป่วยโควิด 19 หลักแสน ทั้งที่ยังไม่มีการรักษาใดๆ

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ผ่านมาภาครัฐก็ได้มีประกาศให้สถานพยาบาลเอกชน ให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และหากพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 ก็ให้ดำเนินการรักษาพยาบาลทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ตามกรม สบส.ได้รับข้อมูลคลิปเสียงว่ามีโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เรียกเก็บเงินหลักแสน เพื่อจองเตียงสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 โดยที่ยังไม่มีการรักษาพยาบาลใดๆ จึงมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม สบส. ตรวจสอบข้อเท็จจริง

จากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น กรม สบส.สืบทราบว่าโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าว ตั้งอยู่ในย่านเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ จึงมีการประสานงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการตรวจสอบข้อมูล และได้มีคำสั่งไปถึงโรงพยาบาลฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำที่กรม สบส.ภายในสัปดาห์หน้า

หากพบว่ามีการเรียกเก็บเงินค่า จองเตียงจริงตามที่ถูกกล่าวอ้าง ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 36 ในฐานที่ไม่ควบคุมดูแลให้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยซึ่งอยู่ในสภาพอันตราย จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีคำสั่งให้ระงับการดำเนินการในลักษณะของการเรียกเก็บเงินเพื่อจองเตียงผู้ป่วยโควิด 19 ต่อไป

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวต่อว่า กฎหมายกำหนดให้ประชาชนไทยที่ป่วยด้วยโรคโควิด 19 เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลใดก็ได้ ทั้งรัฐและเอกชน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ กรม สบส.จึงขอกำชับให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่ง ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด 19 อย่างเต็มความสามารถ ห้ามเอาค่าใช้จ่าย มาเป็นเงื่อนไขในการรักษา

โดยเมื่อมีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยโรคโควิด 19 ขอให้สถานพยาบาลจัดเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มาเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และหากประชาชนประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลเอกชน ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน กรม สบส. 1426