สธ.แจงครึ่งหลังเดือนมิ.ย.วัคซีนเข้ามาอีกอย่างน้อย 3 ล้านโดส

วันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 15:17 น.
สธ.แจงครึ่งหลังเดือนมิ.ย.วัคซีนเข้ามาอีกอย่างน้อย 3 ล้านโดส
สธ.เผยครึ่งหลังของเดือนมิ.ย.64 จะมีวัคซีนเข้ามาอย่างน้อยอีก 3 ล้านโดส ทำให้การจัดสรรวัคซีนเดือนมิ.ย.เป็นไปตามแผน 6.5 ล้านโดส ย้ำพยายามจัดหาวัคซีนมาเพิ่มเติมต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้แผนการกระจายวัคซีนต่าง ๆ ยังคงเป็นไปตามแผนที่ทาง ศบค. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางไว้ โดยในเดือนมิ.ย.64 จะมีการกระจายวัคซีนทั้งหมดอย่างน้อย 6 ล้านโดส

ในช่วงครึ่งแรกเดือนมิ.ย.64ได้มีการกระจายวัคซีนไปแล้ว 3.5 ล้านโดส เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 ล้านโดส และซิโนแวค 1.5 ล้านโดส เริ่มฉีดแล้ว 8 วันตั้งแต่ 7-14 มิ.ย.วานนี้ฉีดวัคซีนแล้ว 323,060โดส และยังคงฉีดไปเรื่อย ๆ เพราะส่วนใหญ่วัคซีนที่กระจายไปจะอยู่ที่จุดฉีดต่าง ๆ ซึ่งสามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่างดี สามารถฉีดได้เฉลี่ยวันละ 300,000 โดส หรือประมาณ 10 ล้านโดสต่อเดือน

"จะเห็นได้ว่าศักยภาพการฉีดมีอยู่สูง ตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ มีการฉีดเป็นทางการ 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 7 -14 มิถุนายน ฉีดแล้ว 2,410,663 โดส รวมตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ ฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมด 6,511,184โดส ทั้งวัคซีนแอสตร้าซิเนก้าและซิโนแวค เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย"อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าว

สำหรับการจัดหาวัคซีนในครึ่งหลังของเดือนมิ.ย. จะมีวัคซีนเข้ามาอย่างน้อย 3 ล้านโดส กระจายไปยังจุดต่าง ๆ ในสัปดาห์นี้ มีการประสานกับหน่วยปลายทางที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จะเห็นได้ว่าขณะนี้ในเดือนมิ.ย. สามารถจัดส่งวัคซีนไปได้ตามแผน และจะเป็นไปตามแผน 6.5 ล้านโดส

อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุข ยังไม่ละพยายามที่จะจัดหาวัคซีนมาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน เมื่อวัคซีนเข้ามาจะมีการแจ้งเป็นระยะๆ ให้ทราบ และขอยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน

"วัคซีนมีหลายแบบการนัดหมายมีความแตกต่างกัน ขอชี้แจงว่า ซิโนแวคระยะฉีด 2-4 สัปดาห์ระหว่างเข็ม 1 และ 2 เราจึงนัด 3 สัปดาห์ เพื่อให้ยืดหยุ่นได้หากไม่สะดวกมารับวัคซีน ส่วนแอสตร้าเซนเนก้านั้น เอกสารใบกำกับวัคซีน และข้อมูลคณะกรรมการวิชาการให้ฉีดได้ 10-12 สัปดาห์ เรานัดค่ากลางที่ 12 สัปดาห์ แต่ข้อมูลวิชาการสามารถเพิ่มหรือลดลงได้ตามสถานการณ์ ไม่ได้แปลว่านัด 10 สัปดาห์แล้วจะผิด ถือว่ายังอยู่ในกรอบ ทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ให้รับวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมได้" นายแพทย์โอภาสกล่าว