ธรรมศาสตร์ตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19

วันที่ 14 พ.ค. 2564 เวลา 19:01 น.
ธรรมศาสตร์ตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19
ธรรมศาสตร์ รังสิต ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีน ?COVID-19 แก้ปัญหาสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมไม่ได้

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในการเปิด Call Center ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีน?COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต เพื่อแก้ปัญหาสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนจองคิววัคซีน COVID-19 ผ่านระบบหมอพร้อมไม่ได้ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยจะรับบริการจองวัคซีนทางโทรศัพท์ 020880400 (30 คู่สาย) วันนี้(14พ.ค.64)เป็นต้นไป ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-18.00 น.

การรับจองวัคซีนจะเปิดดำเนินการตามกรอบวันเวลาดัง ต่อไปนี้

1. กลุ่มบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือกลุ่มที่มีโรคประจำตัว 7 โรค โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรังระยะ 5 โรคมะเร็งทุกชนิดและโรคอ้วน (เกิน 100 กก.) ที่ยังไม่ได้จองผ่านระบบหมอพร้อม เริ่มจองคิวรับวัคซีนที่ธรรมศาสตร์ได้ตั้งแต่ 14 พฤษภาคม เป็นต้นไป

2. กลุ่มบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีเลขประจำตัวผู้ป่วย (HN) ที่ รพ.ธรรมศาสตร์ (มีมากกว่า 1 ล้านคน) หรือเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มจองคิวรับวัคซีนที่ธรรมศาสตร์ได้ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม เป็นต้นไป

3. กลุ่มบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนอยู่ในจังหวัดปทุมธานี หรืออยู่ในโซนเหนือของกรุงเทพมหานคร ซึ่งธรรมศาสตร์รับผิดชอบดูแลรับส่งต่อในกรณีที่ป่วยด้วยโรคโควิด19 ได้แก่ เขตดอนเมือง สายไหม หลักสี่ บางซื่อ จตุจักร บางเขน และลาดพร้าว เริ่มจองคิวรับวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การจองวัคซีนผ่านทาง Call Center ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีนและการฉีดวัคซีนธรรมศาสตร์จะดำเนินการทุกวันต่อเนื่องกันไปจนถึงสิ้นปี 2564 หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่เฉพาะระบบCall Center?ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีนจะปิดให้บริการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่การให้บริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์รับวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต (ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) จะเปิดให้บริการทุกวัน