ข้อควรรู้! การเตรียมตัว "กลุ่มเสี่ยง" ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

วันที่ 28 เม.ย. 2564 เวลา 18:02 น.

ลดโอกาสเสี่ยงแพ้วัคซีน Covid-19 ของคนสูงวัยและผู้มีโรคประตัว ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดผลข้างเคียงจากการไดรับวัคซีนให้ไดรับความปลอดภัยที่สุดที่ควรรู้