logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

บิ๊กป้อมสั่งแรงงานตั้งรพ.รองรับเด็กติดโควิด-19

28 เมษายน 2564

“บิ๊กป้อม” ตรวจเยี่ยมก.แรงงาน กำชับเร่งช่วยเหลือแรงงานนอก-คนขับแก๊ป สั่งตั้งรพ.รองรับเด็กติดโควิค

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.เวลา 10.00น.ที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ตรวจติดตามผลการดำเนินการตรวจโควิด-19 เชิงรุกให้แก่แรงงาน โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน นาง นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ขอขอบคุณ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจ ให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ และขอให้ทุกท่านอย่าลืมป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ขอชื่นชมกระทรวงแรงงานที่จัดให้มีการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ใน 5 จังหวัดที่มีกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี และเชียงใหม่ ในการให้ช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อย่างทันท่วงที

บิ๊กป้อมสั่งแรงงานตั้งรพ.รองรับเด็กติดโควิด-19

พล.อ.ประวิตร ยังเน้นย้ำการทำงานเพิ่มเติม ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1.จัดระบบตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุก ให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด และขอให้ช่วยเหลือผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอย่างรวดเร็ว และเหมาะสม 2.ขอให้ประสานกับโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ในการเตรียมแผนรองรับผู้ประกันตนที่อาจติดโควิด-19 สำหรับผู้ที่ยังไม่แสดงอาการขอให้ประสานการส่งตัวไปยัง Hospitel 3.ขอให้มีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ คัดกรองโรคโควิด-19 ในทุกสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 4.ขอให้ช่วยเหลือคนทำงาน รวมไปถึงแรงงานนอกระบบที่อาจว่างงานหรือขาดรายได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น พนักงานแก๊ปการพัฒนาทักษะฝีมือในรูปแบบที่เหมาะสม และได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังสำนักงาน แรงงานจังหวัด และสำนักงานในต่างประเทศด้วย

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า พร้อมกันประสานความร่วมมือ กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เร่งสร้างโรงพยาบาลรองรับเด็ก ที่ติดโควิด-19 เพิ่มเติมด้วย รวมทั้งขอให้ช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบ เน้นย้ำให้แรงงานป้องกันตนเอง ให้เป็นไปตามมาตรการของแต่ละประเทศ อย่างเคร่งครัด ขอเป็นกำลังใจ ในการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ขอให้กลุ่มแรงงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศ ร่วมมือ ร่วมใจ ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

บิ๊กป้อมสั่งแรงงานตั้งรพ.รองรับเด็กติดโควิด-19

ภายหลังการประชุม พล.อ.ประวิตร ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลมอบ "เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง " ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพิ่มเติม ให้แก่ ตัวแทนลูกจ้างบริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนท์ จำกัด จ.สมุทรปราการ ที่ถูกเลิกจ้าง จำนวน 1,161 คน เป็นเงิน 21,465,350 บาท เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ลูกจ้าง ต่อไป.