โพลล์ ร้อยละ 74.1 ให้ความสำคัญ สงกรานต์วันครอบครัว-รวมญาติ

วันที่ 12 เม.ย. 2564 เวลา 07:24 น.
โพลล์ ร้อยละ 74.1 ให้ความสำคัญ สงกรานต์วันครอบครัว-รวมญาติ
กรุงเทพโพลล์ เผย คนไทยร้อยละ 74.1 ให้ความสำคัญกับเทศกาลสงกรานต์เป็นวันครอบครัว วันรวมญาติ โดยร้อยละ 68.8 ตั้งใจ เลี้ยงฉลองในครอบครัว ขณะที่ ร้อยละ 68.5 วอนให้ภาครัฐเข้มงวดเฝ้าระวังงดกิจกรรมกลุ่ม ปาร์ตี้

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 64 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “กิจกรรมคนไทยในวันสงกรานต์ 2564” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,219 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 74.1 ให้ความสำคัญกับเทศกาลสงกรานต์เป็นวันครอบครัว วันรวมญาติ รองลงมาร้อยละ 60.0 เป็นวันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย และร้อยละ 49.2 เป็นวันระลึกถึงผู้สูงอายุ คนเฒ่าคนแก่

เมื่อถามว่าเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ให้ความสำคัญต่อการเล่นน้ำ สาดน้ำอย่างไรพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.5 ไม่เล่นน้ำ สาดน้ำ โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 58.4 ไม่เล่นน้ำ สาดน้ำแต่ถูกสาดได้ ไม่โกรธ และร้อยละ 5.1 ไม่เล่นน้ำ สาดน้ำ และไม่ชอบให้ถูกสาด รู้สึกโกรธไม่พอใจ ขณะที่ร้อยละ 36.5 เล่นน้ำ สาดน้ำ โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 27.9 เล่นน้ำ สาดน้ำบ้างเป็นบางครั้ง และร้อยละ 8.6 เล่นน้ำ สาดน้ำเป็นประจำ

ส่วนมาตรการสงกรานต์ของ ศบค. ที่อยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้มงวดเฝ้าระวังอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.5 อยากให้เฝ้าระวังมาตรการงดกิจกรรมกลุ่ม งานปาร์ตี้ รองลงมาร้อยละ 63.1 อยากให้เฝ้าระวังมาตรการงดเล่นปาร์ตี้โฟม และร้อยละ 61.1 มาตรการงดสัมผัส ประแป้ง

สำหรับกิจกรรมที่ตั้งใจจะทำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 นี้ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 68.8 จะอยู่รวมญาติ เลี้ยงฉลองในครอบครัว รองลงมาร้อยละ 52.3 จะเข้าวัด ไหว้พระ ทำบุญ และร้อยละ 46.3 จะสรงน้ำพระ ขณะที่ร้อยละ 14.0 ไม่มีกิจกรรมที่จะทำอะไรในช่วงวันสงกรานต์

สุดท้ายเมื่อถามถึงความกังวลต่อมาตรการเดินทางข้ามจังหวัดได้ทุกพื้นที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 27.6 กังวลอุบัติเหตุบนท้องถนน รองลงมาร้อยละ 26.8 กังวลการลอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างเดินทาง การเมาแล้วขับ และร้อยละ 19.8 กังวลความหย่อนยานไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย