"ศาลยุติธรรม"ให้บริการประกันตัวออนไลน์ 24ชม.ทุกวัน

วันที่ 10 เม.ย. 2564 เวลา 19:13 น.
"ศาลยุติธรรม"ให้บริการประกันตัวออนไลน์ 24ชม.ทุกวัน
"ศาลยุติธรรม"ให้ยื่นประกันออนไลน์ 24 ชม.ทุกวัน ผ่านระบบ CIOS ทุกศาล มี จนท. ประจำ ช่วยให้คำเเนะนำทุกวันเวลาราชการ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 64 นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมาทางสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีหนังสือด่วนที่สุด2ฉบับเกี่ยวกับเรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นคำขอประกันทางออนไลน์ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้เปิดให้บริการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวและคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้ทาง ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service: CIOS) ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.64 เป็นต้นไป โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว และทราบคำสั่งตลอดจนดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ ทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง และได้ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นและรับคำร้องขอปล่อยชั่วคราว และคำสั่งอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ทางระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม CIOS (ซีออส) ขั้นตอนพิสูจน์ตัวตนเพื่อยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว รวมถึงแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ภายหลังได้รับคำร้องขอปล่อยชั่วคราว

ในการนี้ สำนักงานศาลยุติธรรม เห็นสมควรให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้นทั่วประเทศ จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาศาลเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นคำขอประกันทางออนไลน์ โดยให้ช่วยเหลือในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวและคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผ่าน ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) อันเป็นการบริการประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดยิ่งขึ้น

“สำนักงานศาลยุติธรรม ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการใช้ระบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ศาลชั้นต้นที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได้ทุกแห่งทั่วประเทศ ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.โดยไม่จำเป็นต้องเป็นศาลที่พิจารณาคดีนั้นอีกด้วย” นายสุริยัณห์ ระบุ