“โฆษก สธ.” เดือดฉะ “หมอธีระ” ปมกล่าวหาวัคซีนไทยไร้ประสิทธิภาพ ขู่ทำสังคมสับสนดำเนินคดี

วันที่ 10 เม.ย. 2564 เวลา 14:05 น.
“โฆษก สธ.” เดือดฉะ “หมอธีระ” ปมกล่าวหาวัคซีนไทยไร้ประสิทธิภาพ ขู่ทำสังคมสับสนดำเนินคดี
โฆษกฯ สธ.โต้กลับ รศ.นพ.ธีระ ปมวิจารณ์มาตรการคุมโควิด-วัคซีนคุณภาพต่ำ ชี้ทุกนโยบายถูกกลั่นกรองจากอาจารย์หมอ เตือนทำสังคมสับสนอาจดำเนินคดี

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีออกมาให้ความเห็นว่าประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 ที่ไทยนำเข้ามีประสิทธิภาพต่ำมากหรือคิดเป็นเพียง 2% รวมถึงวิจารณ์มาตรการควบคุมโรคของกระทรวงฯ โดยมีใจความว่า ได้รับมอบจากที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเช้ามีความเห็นตรงกันให้เตือน รศ.นพ.ธีระ และขอให้ผู้บังคับบัญชาช่วยกำกับดูแลด้วยทั้งในประเด็นพูดไม่ถูกต้อง ขาดหลักวิชาการ สร้างความสับสนให้ประชาชนและอาจพิจารณาดำเนินคดี กรณีสร้างความเสียหายให้เกิดกับผู้อื่น

"ขอเตือนอาจารย์ธีระอีกครั้ง ให้คิดพิจารณาให้ดีก่อนเขียน ก่อนพูด กรุณาใช้ข้อมูลและหลักวิชาการที่ถูกต้อง เวลานี้สังคม ต้องอาศัยสติ ปัญญา ความปรารถนาดี ร่วมแรง ร่วมใจ ครับ”

โฆษกฯสาธารณสุข ระบุอีกว่า กรณี อ.ธีระ เขียนและพูดออกสื่อโจมตีมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขทำอย่างเต็มที่ ว่า “ไม่ได้ผล ประชาชนพึ่งไม่ได้” เป็น “มาตรการเทเลทับบี้” รวมถึงวิจารณ์นโยบายแนะนำเวลาออกจากบ้านให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยสองชั้น ป้องกันแบบตัวใครตัวมัน รวมถึงโจมตีการดำเนินงานเรื่องวัคซีนนั้น โปรดพิจารณาว่า ถูกหลักวิชาการหรือไม่

ดังนั้น ขอเรียน อ.ธีระ ให้ทราบว่า วัคซีนทั้งสองชนิดที่ฉีดในประเทศไทย ป้องกันการติดเชื้อได้ ลดโอกาสป่วย ลดความรุนแรงของโรคและโอกาสเสียชีวิต และกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้กำหนดมาตรการแบบที่อาจารย์โจมตี ซึ่งเราทำทุกสิ่งด้วยความถูกต้อง ถูกหลักวิชาการตามมาตรฐานด้วยการมีส่วนร่วม จนมากำหนดนโยบายมาตรการ ซึ่งเราประชุมทำงานตั้งแต่เช้าทุกวัน มดงานหน่วยปฏิบัติการ "นักรบชุดขาว" ปฎิบัติการ 24/7 คือ ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ไม่มีวันหยุด มีการประเมินสถานการณ์ โดยอาศัย ข้อมูลเฝ้าระวัง ผลการสอบสวนโรค หลักการและความเห็นด้านวิชาการจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกำหนดมาตรการซึ่งเป็นมาตรการที่มีความถูกต้องเหมาะสมนำไปใช้ได้จริง

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ทิ้งท้ายว่า ขอเรียนเชิญ อ.ธีระ มาร่วมในเวทีดีกว่า อย่าไปพูดในโซเชียล มาช่วยกันทำงานดีกว่า หรือพูดให้เกิดความตื่นตระหนก เกิดความกลัว ผิดหลักวิชาการ และไม่สามารถปฏิบัติได้จริง สร้างความสับสน ซึ่งการกำหนดมาตรการกระทรวงสาธารณสุข คิดถึงปากท้องชาวบ้านมาก่อนเสมอและต้องเน้นทุกมิติมิใช่ควบคุมโรคอย่างเด็ดขาด แต่ชาวบ้านอดตาย