เผยมี11ประเทศเสี่ยงเชื้อโควิดกลายพันธุ์ยังต้องกักตัว14วันหลัง1เม.ย.

วันที่ 30 มี.ค. 2564 เวลา 17:11 น.
เผยมี11ประเทศเสี่ยงเชื้อโควิดกลายพันธุ์ยังต้องกักตัว14วันหลัง1เม.ย.
กรมควบคุมโรคเผย 11 ประเทศยังต้องกักตัว 14 วันหลัง 1 เม.ย.แม้ศบค.จะปลดล็อกให้ต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วเข้าไทยได้ลดวันกักตัวจาก 14 วันเหลือ 10 วันแล้วก็ตาม

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ตามประกาศ ศบคชุด.ใหญ่ให้ประเทศไทยลดวันกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าไทย จาก 14 วันเหลือ 10 วัน เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยเป็นการลดอย่างมีข้อแม้ สำหรับคนต่างชาติทุกประเทศจะได้รับการลดวันกักได้ต้องมีใบรับรองแผนยืนยันผลตรวจโควิด-19 ว่าไม่มีเชื้อ

ทั้งนี้ สำหรับประเทศที่พบข้อมูลระบาดวิทยาว่า มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ จะยังคงกักตัว 14 วันเท่าเดิมต่อไป ไม่ว่าจะเป็นคนไทย หรือคนชาติใด แม้จะยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่า การกลายพันธุ์จะทำให้เกิดความรุนแรงของโรคมากขึ้นหรือไม่ แต่ต้องป้องกันไว้ก่อน

สำหรับ รายชื่อประเทศที่ผู้เดินทางมาจะต้องกักตัว 14 วัน ประกาศในเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค โดยอิงข้อมูลจากองค์กรนานาชาติและข้อมูลทางระบาดวิทยาที่ตรวจพบรวม 11 ประเทศ ครอบคลุมภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก ภูมิภาคแอฟริกากลาง ประกอบด้วย

แอฟริกาตอนใต้

- แอฟริกาใต้

- ซิมบับเว

- บอตสวานา

- แซมเบีย

แอฟริกาตะวันออก

- เคนยา

- รวันดา

แอฟริกากลาง

- แคมารูน

- สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

- กานา

ประเทศที่ตรวจพบเชื้อกลายพันธุ์ในสถานกักกันของประเทศไทย

- แทนซาเนีย

- โมซัมบิก