กทม.เร่งจัดระเบียบสายสื่อสารบนถนนจรัญสนิทวงศ์ให้สวยงาม

วันที่ 29 มี.ค. 2564 เวลา 13:25 น.
กทม.เร่งจัดระเบียบสายสื่อสารบนถนนจรัญสนิทวงศ์ให้สวยงาม
กทม.สนองความต้องการชาวบ้านย่านชุมชนสายใต้เก่าเร่งจัดระเบียบสายสื่อสารบนถนนจรัญสนิทวงศ์ จากแยกบรมราชชนนีถึงสะพานคลองมอญ ระยะทาง 3,820 เมตร

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดระเบียบสายสื่อสารและสิ่งสาธารณูปโภคบนถนนจรัญสนิทวงศ์ จากแยกบรมราชชนนี ถึงสะพานคลองมอญ โดยมี ผู้บริหารเขตบางกอกน้อย ผู้แทนสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าธนาคารออมสิน ซ.จรัญสนิทวงศ์ 28/1 เขตบางกอกน้อย

พล.ต.ท.โสภณ กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่จากผู้แทนชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งชุมชนได้ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านกายภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยหนึ่งในนั้นคือ การแก้ไขปัญหาสายสื่อสารหรือสายไฟฟ้าภายในบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 28/1 (ชุมชนสายใต้เก่า) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงมีข้อสั่งการให้สำนักงานเขตบางกอกน้อยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารหรือสายไฟฟ้าบริเวณดังกล่าว

รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า วันนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย อาทิ การไฟฟ้านครหลวง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด(3bb) ร่วมกิจกรรมการจัดระเบียบสายสื่อสารและสิ่งสาธารณูปโภคในถนนจรัญสนิทวงศ์ จากแยกบรมราชชนนี ถึงสะพานคลองมอญ ระยะทางประมาณ 3,820 เมตร แบ่งโซนการทำงานเป็น 5 โซน ทั้ง 2 ขาเข้าและขาออก ประกอบด้วย 1.คลองมอญ - ซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 2.ซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 - แยกไฟฉาย 3.แยกไฟฉาย - หน้าห้างสรรพสินค้าแม็คโคร 4.หน้าห้างสรรพสินค้าแม็คโคร - คลองบางกอกน้อย และ5.คลองบางกอกน้อย - ถนนบรมราชชนนี โดยจะดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนเม.ย.64