กทม.ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้คนกรุงแล้วกว่า4หมื่นคน

วันที่ 25 มี.ค. 2564 เวลา 15:18 น.
กทม.ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้คนกรุงแล้วกว่า4หมื่นคน
คนกรุงฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 44,034 คน ยังเน้นกลุ่มเสี่ยง 6 เขตติดสมุทรสาคร ประชาชนทั่วไปรอเดือนมิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 24มี.ค.64 นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จนถึงวันที่ 24 มี.ค. 64 คนกรุงเทพฯ ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 44,034 คน โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเหล่าทัพ โรงพยาบาลสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ประกอบด้วย กลุ่มบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยง 6 เขตติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ เขตจอมทอง เขตบางขุนเทียน เขตบางแค เขตบางบอน เขตภาษีเจริญ และเขตหนองแขม รวมทั้งบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลนอกพื้นที่เสี่ยง 6 เขตข้างต้น กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขด่านหน้าอื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยโรคโควิด-19 กลุ่มที่ 3 ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคในพื้นที่เสี่ยง 6 เขต ที่มีอายุ 18 – 59 ปี 10 เดือน และกลุ่มที่ 4 ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เสี่ยง 6 เขต รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงย่านตลาดบางแค ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา (บ้านบางแค 1 และบ้านบางแค 2) และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า เนื่องจากปัจจุบันสื่อออนไลน์ต่างๆ มีการโพสต์แชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับให้ประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานครให้ติดต่อขอรับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลต่าง ๆ จึงขอชี้แจงว่าขณะนี้การฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังคงกำหนดให้ฉีดในพื้นที่เสี่ยง 6 เขตติดต่อจังหวัดสมุทรสาครเป็นหลัก ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาล 16 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 7 แห่ง เจ้าหน้าที่ด้านหน้าของโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาลดังกล่าว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยในพื้นที่ 6 เขต ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว 7 กลุ่มโรค ในพื้นที่ 6 เขตที่รักษาตัวในโรงพยาบาลในหรือนอกพื้นที่ 6 เขต และกลุ่มผู้ค้า ประชาชนกลุ่มเสี่ยงย่านตลาดบางแค

สำหรับพื้นที่นอกเหนือ 6 เขตข้างต้น กำหนดฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีโอกาสสัมผัสโรคโควิด-19 และประชาชนอายุ 18 – 59 ปี 10 เดือน ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคและมีทะเบียนบ้านในพื้นที่ 6 เขตข้างต้นเท่านั้น ในส่วนของประชาชนทั่วไปคาดว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประมาณ เดือน มิ.ย.นี้

อย่างไรก็ดี ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เมื่อเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อันเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนต่อไป