ผลออกแล้ว!กทม.ประกาศรางวัลผู้ชนะออกแบบป้ายรถเมล์โฉมใหม่

วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 16:55 น.
ผลออกแล้ว!กทม.ประกาศรางวัลผู้ชนะออกแบบป้ายรถเมล์โฉมใหม่
สำนักการจราจรและขนส่งประกาศผลผู้ชนะการประกวดออกแบบศาลาที่พักผู้สารโฉมใหม่ชิงรางวัลก้อนใหญ่ ประเภทบุคคลทั่วไปชนะเลิศทีม G027 ศ.ศาลา ส่วนประเภท นักเรียนนักศึกษาชนะเลิศทีม S049 Bangkok Belonging

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในที่ประชุม สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.)ได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารพร้อมผลการประกวดศาลาที่พักผู้สารโฉมใหม่ ตามที่ สจส.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง

ทั้งนี้ แบ่งพื้นที่ดำเนินโครงการออกเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ และบริเวณโดยรอบ จำนวน 350 หลัง กลุ่มที่ 2 ย่านธุรกิจ สำนักงานและพาณิชยกรรม จำนวน 500 หลัง และ กลุ่มที่ 3 ย่านสถานที่ราชการและสถาบันการศึกษา จำนวน 400 หลัง รวมจำนวน 1,250 หลัง กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน ตั้งแต่ก.ค.64- ม.ค.65 สำหรับในระยะต่อไปจะดำเนินการในพื้นที่กลุ่มที่ 4 กรุงเทพกลาง-ใต้ จำนวน 550 หลัง กลุ่มที่ 5 กรุงเทพเหนือ-ตะวันออก จำนวน 750 หลัง และกลุ่มที่ 6 กรุงธนเหนือ – กรุงธนใต้ จำนวน 450 หลัง รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,750 หลัง ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน ตั้งแต่เดือน ก.ย.64-พ.ค.65

อย่างไรก็ตาม สจส.ได้จัดให้มีการประกวดศาลาที่พักผู้โดยสารโฉมใหม่ ผลการประกวดมีดังนี้  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 100,000 บาท ได้แก่ ทีม G065 SiamCenter BusShelter รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 50,000 บาท ได้แก่ ทีม G031 กรุงเทพฯ ก้าว รางวัลยอดนิยมจากประชาชน (Poppular vote) เงินสด 10,000 บาท ได้แก่ ทีม G065 SiamCenter BusShelter รางวัลชมเชย เงินสด 5,000 บาท ได้แก่ ทีม G056 ร่มโพธิ์ ร่มไทร ทีมG017 ศาลาแถว ทีมG186 ศาลานาคร ทีมG144 Shape of Bangkok ทีมG158 Bus Station และทีม G058 ศาลารวมใจ

ประเภท นักเรียนนักศึกษา รางวัลชนะเลิศ เงินสด 80,000 บาท ได้แก่ ทีม S049 Bangkok Belonging รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 50,000 บาท ได้แก่ ทีม S044 ศาลาศิวิไลท์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 20,000บาท ได้แก่ ทีม S013 จิ๊กซอว์ออฟไลท์ รางวัลยอดนิยมจากประชาชน (Poppular vote) เงินสด 10,000 บาท ได้แก่ ทีม S049 Bangkok Belonging รางวัลชมเชย เงินสด 3,000 คน ได้แก่ ทีม S012 Pocket Park ทีมS071 Bus Stop Belonging ทีมS094 ศรีวิไล สเตชัน ทีมS060 The Emuartier Station ทีมS024 Non Existentent และทีมS019 Merge Together โดยที่ประชุมมีมติให้สจส.พิจารณานำแบบที่ชนะการประกวดไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ โดยให้คำนึงถึงความสะดวก และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ 

เดินทางมาถึงนาทีที่ทุกคนรอคอย... กับการประกาศผลการประกวด โครงการออกแบบศาลารถเมล์แบบใหม่ของกรุงเทพฯ . '...

โพสต์โดย Mayday เมื่อ วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2021