ไทยป่วยโควิดใหม่171ราย รักษาหายเพิ่มอีก150

วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 12:08 น.
ไทยป่วยโควิดใหม่171ราย รักษาหายเพิ่มอีก150
ศบค.แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 171 ราย เป็นผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 125 ราย ผู้ป่วยได้รับการรักษาหายเพิ่ม 150 ราย

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศประจำวันดังนี้

-พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 171 ราย ประกอบด้วย ผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 33 ราย, ผู้ป่วยจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 125 ราย, ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ทั้งหมด 13 ราย

-จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศล่าสุดอยู่ที่ 12,594 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 6,185 ราย,การตรวจคัดกรองเชิงรุก 4,107 ราย, ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 2,302 ราย

-จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่การรักษา กรุงเทพฯและนนทบุรี 3,240 ราย, ภาคเหนือ 322 ราย, ภาคกลาง 8,068 ราย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 164 ราย, ภาคใต้ 800 ราย

-ผู้ป่วยได้รับการรักษาหายป่วยเพิ่ม 150 ราย, ยอดสะสม 9,356 ราย

-ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม / ยอดสะสมคงที่ 70 ราย

-โฆษกศบค.ระบุถึงสถานการณ์ภาพรวมของการระบาดว่า จากการหารือในที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขและ ศบค. ยังเป็นห่วงอยู่ 3 จุด คือ 1.จังหวัดสมุทรสาครคือทำอย่างไรให้ตรวจพบผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มโรงงานที่เป็นเป้าหมาย 2.พื้นที่กทม. แม้มีตัวเลขผู้ป่วยหลักสิบ แต่ประชาชนอยู่ใกล้ชิดกัน พื้นที่มีประชากรหนาแน่น และมีการระบาดภายในครอบครับ ฉะนั้นระบบการค้นหาเชิงรุกได้มีการวางแผนดำเนินการ 3.ประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากเมียนมายังมี มาเลเซีย ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูง จึงต้องระวังภาคใต้ ฉะนั้นทุกฝ่ายยังต้องช่วยกันป้องกันโรค