"ศิริราช"แจงพบบุคลากรติดโควิด6คนไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับผู้ป่วย

วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 11:58 น.
"ศิริราช"แจงพบบุคลากรติดโควิด6คนไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับผู้ป่วย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แจงพบบุคลากรในโรงพยาบาลติดเชื้อโควิด 6 ราย ปฏิบัติงานด้านเอกสารในอาคารเกี่ยวกับการศึกษา ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการดูแลรักษาผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในโรงพยาบาลศิริราชนั้น ผู้ป่วยไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ ไม่ได้มีหน้าที่ในการบริการรักษาผู้ป่วย แต่เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนสนับสนุนด้านเอกสาร จากการตรวจสอบพบว่าติดเชื้อมาจากชุมชนที่พักอาศัยนอกโรงพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ดำเนินการสอบสวนโรคภายในโรงพยาบาล พบผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย 4 คน และได้ทำการตรวจ ผลพบติดเชื้อ 3 คน จึงรับเข้ารักษาในโรงพยาบาล

นอกจากนี้ได้ตรวจผู้ที่เข้าข่ายสัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 50 คน พบติดเชื้อ 2 คน ขณะที่อีก 48 คน ให้งดการปฏิบัติงาน และกักตัวที่บ้านหรือสถานที่ที่โรงพยาบาลจัดให้ โดยยืนยันว่า ผู้ติดเชื้อทั้งหมด 6 คน ไม่ได้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย

ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวอีกว่า ได้ตรวจคัดกรองพบว่ามีผู้เข้าข่ายสัมผัสเสี่ยงระดับปานกลางจำนวน 20 คน โดยให้งดการปฏิบัติงาน กักตัวที่บ้าน หรือสถานที่ที่โรงพยาบาลจัดให้เพื่อสังเกตอาการจนครบ 14 วันและจะมีการตรวจหาเชื้อต่อไป

สำหรับพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อปฏิบัติงานอยู่ เป็นอาคารเกี่ยวกับการศึกษาไม่ใช่อาคารที่ให้บริการผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมทั้งประกาศให้บุคลากรที่อยู่ในโรงพยาบาลศิริราชเฝ้าระวังตัวเองในช่วง 2 สัปดาห์นี้

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและญาติ รวมถึงผู้เข้ามาติดต่อในโรงพยาบาลศิริราช ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. สวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล

2. งดการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ในกรณีต้องเฝ้าไข้ ขอให้ผู้มาเฝ้าไข้ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล

3. ผู้มารับบริการหากมีความเสี่ยง หรือสงสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที