"วัคซีนโควิด19" ทำไมต้องฉีดกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ-บุคลากรการแพทย์ก่อน

วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 08:54 น.
"วัคซีนโควิด19" ทำไมต้องฉีดกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ-บุคลากรการแพทย์ก่อน
"ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ" ให้ข้อมูลถึงสาเหตุที่ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ และบุคลากรทางการแพทย์ก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อจากผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ให้ข้อมูลถึงสาเหตุที่ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุและบุคลากรทางการแพทย์ก่อน โดยมีเนื้อหาดังนี้

วัคซีน covid 19 ทำไมจึงฉีดให้กลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ และ บุคลากรทางการแพทย์ก่อน

ทำไมจึงไม่ถึงให้คนหนุ่มสาว วัยแรงงานที่พบการระบาด การแพร่ระบาดของโรค เป็นจำนวนมาก จะได้ลดการแพร่กระจายของโรค ไม่ให้ไปติดผู้สูงอายุ

การพัฒนาวัคซีนมาจนถึงปัจจุบัน มีหลักฐานอย่างชัดเจนว่า สามารถลดความรุนแรงของโรค และลดการตายจากโรค ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะบอกว่า วัคซีนสามารถป้องกันการติดโรค โดยเฉพาะการติดเชื้อแบบไม่มีอาการ แต่มีข้อมูลชัดเจนว่าลดความรุนแรง และลดอัตราการตาย

การให้ในวัยแรงงานที่พบมีผู้ป่วยจำนวนมาก ยังไม่มีบทพิสูจน์ที่จะลดการแพร่กระจาย เมื่อได้รับวัคซีนในกลุ่มนี้ อาจมีการติดเชื้อแบบไม่มีอาการก็ยังสามารถแพร่กระจายโรคได้อยู่ดี

ดังนั้น ในวัยแรงงานเมื่อป่วยเป็นโรค โอกาสเสียชีวิตน้อยมาก

การให้วัคซีนในกลุ่มนี้ก็ยังไม่มีหลักประกันว่าจะลดการติดเชื้อ โดยเฉพาะการติดเชื้อแบบไม่มีอาการ เมื่อเกิดขึ้น ก็ยังสามารถแพร่กระจายโรคได้

จึงมีเหตุผลที่ให้ในกลุ่มเสี่ยงสูง และบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าก่อน เพื่อไม่ให้ป่วยและเสียชีวิต