บอร์ดแพทย์ สปส.ไฟเขียวตรวจโควิดเชิงรุกในโรงงาน

วันที่ 08 ม.ค. 2564 เวลา 20:01 น.
บอร์ดแพทย์ สปส.ไฟเขียวตรวจโควิดเชิงรุกในโรงงาน
บอร์ดแพทย์ สปส.ไฟเขียว คัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในโรงงาน ดีเดย์ 9ม.ค.64 นำร่อง 1 โรงงานในสมุทรสาคร ตรวจคนงานกว่า1,000 คน

เมื่อวันที่ 8ม.ค.64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่มีการระบาดใหม่อย่างรวดเร็วในขณะนี้ ได้บูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทำงานเชิงรุก เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวให้มีการจำกัดอยู่ในพื้นที่ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนสุขภาวะของประชาชนทั่วประเทศ

ทั้งนี้ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม จึงได้มีการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19 ให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์เชิงรุก เพื่อการค้นหาผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ สำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามระดับความรุนแรงที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) มีคำสั่ง

นายสุชาติ กล่าวอีกว่า การดำเนินการในเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อแต่ละจังหวัดที่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นการทำงานเชิงรุกร่วมกัน ในการเข้าไปยังสถานประกอบการเพื่อตรวจคัดกรองให้ลูกจ้างที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 เพื่อให้ทราบผลภายใน 3-4 ชั่วโมง ซึ่งหากตรวจพบเชื้อก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุมดูแลรักษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดในวันที่ 9 มกราคมนี้เป็นต้นไป

แหล่งข่าวจากกระทรวงแรงงานระบุว่า เตรียมเริ่มนำร่องก่อน 1 โรงงานในสมุทรสาครวันพรุ่งนี้ (9 ม.ค.) มีแรงงานต่างด้าวกว่า 1,000 คน และขณะนี้มีโรงงานที่ยื่นความจำนงค์มาแล้ว 29 แห่ง ผ่านการประเมินความพร้อม 12 แห่ง ทั้งนี้ หากเจอผู้ติดเชื้อโควิด19 สถานประกอบการจะต้องรับผิดชอบเรื่องของสถานที่กักกันโรค ส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลประกันสังคมจะรับผิดชอบทั้งหมด