เปิดผลโพลคนมองข่าวให้หวยเลขเด็ดเป็นเรื่องงมงาย-สร้างกระแส

วันที่ 15 พ.ย. 2563 เวลา 08:05 น.
เปิดผลโพลคนมองข่าวให้หวยเลขเด็ดเป็นเรื่องงมงาย-สร้างกระแส
โพลนิด้าเผยคนมองข่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์-ดาราให้หวยเลขเด็ดเป็นเรื่องงมงายหวังสร้างกระแส 68.79% ระบุว่า ไม่เคยซื้อเลขสลากตาม

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เลขเด็ด ชัวร์หรือมั่วนิ่ม” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ให้หวยเลขเด็ด และเลขเด็ดที่ได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง

จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ให้หวยเลขเด็ด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.12 ระบุว่า เป็นเรื่องงมงาย รองลงมา ร้อยละ 27.50 ระบุว่า เป็นโอกาสในการแสวงโชค ร้อยละ 20.68 ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส ร้อยละ 16.21 ระบุว่า เชื่อในเลขเด็ดที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ร้อยละ 2.73 ระบุว่า เป็นความเชื่อ ส่วนบุคคล และร้อยละ 0.68 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวที่มีผู้ถูกหวยเลขเด็ดที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.61 ระบุว่า เป็นโชคของแต่ละคน รองลงมา ร้อยละ 22.58 ระบุว่า เป็นแค่เรื่องบังเอิญ แต่คนงมงายกันไปเอง ร้อยละ 7.58 ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส ร้อยละ 4.62 ระบุว่า เชื่อว่าเป็นโชคที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ร้อยละ 3.48 ระบุว่า เป็นแรงกระตุ้นให้ซื้อตาม หรือ อยากไปขอเลขเด็ดบ้าง และร้อยละ 1.29 ระบุว่า เป็นเรื่องแปลกให้น่าติดตาม

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อหวยเลขเด็ดที่ได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.29 ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส รองลงมา ร้อยละ 31.06 ระบุว่า เป็นเรื่องงมงาย ร้อยละ 27.95 ระบุว่า เป็นโอกาสในการแสวงโชค ร้อยละ 6.29 ระบุว่า เชื่อในเลขเด็ดที่ได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง และร้อยละ 2.20 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวดารา/นักร้อง/นักแสดงถูกหวยจากเลขเด็ดของตนเอง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.73 ระบุว่า เป็นโชคของดารา/นักร้อง/นักแสดงแต่ละคน รองลงมา ร้อยละ 24.02 ระบุว่า เป็นแค่เรื่องบังเอิญ ร้อยละ 17.20 ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างกระแส ร้อยละ 6.44 ระบุว่า เชื่อว่าเป็นโชคที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดารา/นักร้อง/นักแสดงผู้นั้นนับถือ ร้อยละ 5.45 ระบุว่า เป็นแรงกระตุ้นให้ซื้อตามในงวดหน้า ร้อยละ 3.86 ระบุว่า เป็นความสามารถเฉพาะตัวของดารา/นักร้อง/นักแสดงแต่ละคน ร้อยละ 1.82 ระบุว่า เป็นเรื่องแปลกให้น่าติดตาม และร้อยละ 0.68 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามประชาชนถึงการซื้อเลขเด็ดตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหตุการณ์ประหลาด หรือดารา/นักร้อง/นักแสดง ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.79 ระบุว่า ไม่เคยซื้อตามเลย รองลงมา ร้อยละ 17.88 ระบุว่า ไม่เคยซื้อหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 11.14 ระบุว่า เคยซื้อตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ร้อยละ 5.30 ระบุว่า เคยซื้อตามเหตุการณ์ประหลาด และร้อยละ 2.73 ระบุว่า เคยซื้อตามดารา/นักร้อง/นักแสดง

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการให้เลขเด็ดหรือข่าวการถูกหวย จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหตุการณ์ประหลาด หรือดารา/นักร้อง/นักแสดง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.03 ระบุว่า เป็นเสรีภาพของสื่อว่าจะเสนอข่าวต่อไป หรือ หยุดการเสนอข่าว รองลงมา ร้อยละ 21.29 ระบุว่า สื่อควรหยุดการเสนอข่าว ร้อยละ 9.92 ระบุว่า สื่อควรเสนอข่าวต่อไป และร้อยละ 0.76 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ