นักท่องเที่ยวจีนจากเมืองกวางโจวชุดสอง 145 คนถึงเมืองไทยแล้ว

วันที่ 26 ต.ค. 2563 เวลา 21:07 น.
นักท่องเที่ยวจีนจากเมืองกวางโจวชุดสอง 145 คนถึงเมืองไทยแล้ว
นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษจากเมืองกวางโจว ประเทศจีน 145 คนชุดที่สองเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วที่เหลือเป็นนักธุรกิจต่างชาติ 118 คนและคนไทย 16 คนทั้งหมดถูกส่งกักตัว 14 วันคุมโควิด-19

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า วันนี้มีผู้โดยสารชาวจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) จำนวน 145 คน เดินทางมาจากเมืองกวางโจว ประเทศจีน โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ3081 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)

ทั้งนี้ เที่ยวบินดังกล่าวมีผู้โดยสารทั้งหมด 279 คน เป็นนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ STV 145 คน ที่เหลือจะเป็นกลุ่มนักธุรกิจต่างชาติ 118 คน ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด และคนไทย 16 คน โดย ทสภ.ยังถือปฏิบัติตามกระบวนการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 กับผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้โดยสารกลุ่มนี้จะต้องถูกส่งตัวไปยังโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine: ASQ) เพื่อกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน เหมือนกับผู้โดยสารกลุ่มอื่นๆ ที่เดินทางเข้าประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ทสภ.ขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเชื่อมั่นและมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยและสาธารณสุขของ ทสภ.ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างละเอียดมาอย่างต่อเนื่อง