"ของแพง-รายได้น้อย" ดุสิตโพลเผยผลสำรวจเสียงบ่นคนไทยถึงรัฐบาล

วันที่ 11 ต.ค. 2563 เวลา 09:27 น.
"ของแพง-รายได้น้อย" ดุสิตโพลเผยผลสำรวจเสียงบ่นคนไทยถึงรัฐบาล
ดุสิตโพลเผยเสียงบ่นคนไทยถึงรัฐบาล ของแพง-รายได้น้อย-การทำงานของรัฐบาล 3อันดับสูงสุด แนะรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,164 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนถึงสาเหตุและวิธีแก้ไข จากกรณีคนไทยต้องเผชิญวิกฤตและปัญหาต่างๆมากมาย มาตั้งแต่ช่วงต้นปี 63 ไม่ว่าจะเป็นโรคโควิด-19 เรื่องเศรษฐกิจ ภัยสังคม ตลอดจนความวุ่นวายทางการเมือง จากปัญหาเหล่านี้ทำให้เกิดเสียงบ่นเสียงโอดครวญจากประชาชนและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหามาตรการช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย สรุปผลได้ ดังนี้

1. “5 เสียงบ่น” ของคนไทย ณ วันนี้

อันดับ 1 ข้าวของแพง 60.26%

อันดับ 2 รายได้น้อยไม่พอรายจ่าย 50.43%

อันดับ 3 การทำงานของรัฐบาล 48.45%

อันดับ 4 โรงเรียน/ครูที่ไม่ได้คุณภาพ 47.16%

อันดับ 5 ความขัดแย้งทางการเมือง 46.03%

2. สาเหตุที่ “บ่น” คือ

อันดับ 1 อยากให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 66.96%

อันดับ 2 อึดอัด/เบื่อ/ทนไม่ไหว 58.09%

อันดับ 3 อยากให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 54.43%

อันดับ 4 สะท้อนปัญหาให้รัฐบาลได้รับรู้ 49.04%

อันดับ 5 เกิดความเครียด 48.09%

3. วิธีแก้ไข “เสียงบ่น” คือ

อันดับ 1 ต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 64.65%

อันดับ 2 รัฐบาลต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 58.77%

อันดับ 3 สร้างความเสมอภาค/ไม่สองมาตรฐาน 45.12%

อันดับ 4 รัฐบาลต้องฟังความคิดเห็นประชาชน 44.34%

อันดับ 5 ทุกคนต้องช่วยกัน 43.39%

4. ใคร จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้

อันดับ 1 รัฐบาล 61.19%

อันดับ 2 นายกรัฐมนตรี 55.05%

อันดับ 3 คนไทยต้องช่วยกัน 49.52%

อันดับ 4 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 46.36%

อันดับ 5 เริ่มจากตัวเอง 39.60%

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่าเรื่องที่คนไทยบ่นเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทยประสบปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และประชาชนอยากให้รัฐบาลและนายกฯ แก้ไขเร่งด่วนที่สุด เพราะกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่อย่างมาก บางครั้งเสียงบ่นอาจเป็นเพียงเสียงที่น่ารำคาญแต่ในความเป็นจริงแล้ว เสียงบ่นทั้งหมดนั้นก็คือเสียงของคนไทยที่รัฐบาลควรรับฟังและให้ความสำคัญนั่นเอง