จิตอาสาร่วมพัฒนาคลองสายประวัติศาสตร์"กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร"

วันที่ 23 ก.ย. 2563 เวลา 19:37 น.
จิตอาสาร่วมพัฒนาคลองสายประวัติศาสตร์"กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร"
ผู้ว่าฯกทม.นำหลายภาคส่วนพัฒนาตลาดน้ำสองฝั่งคลองวัดตลิ่งชัน เพื่อบูรณะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำสายประวัติศาสตร์ย่านฝั่งธนบุรี

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองสายประวัติศาสตร์ “กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” บริเวณตลาดน้ำสองฝั่งคลองวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำสายประวัติศาสตร์ฝั่งธนบุรี ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบำรุงรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลอง สร้างจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาจำนวน 300 คน ร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ประกอบด้วย การปล่อยขบวนเรือปฏิบัติการ จำนวน 23 ลำ เพื่อจัดเก็บขยะกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองชักพระ การรื้อถอนเสาปูนและสิ่งกีดขวางการเดินเรือ การปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาริมสองฝั่งคลอง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนริมสองฝั่งคลองให้ดียิ่งขึ้น จากนั้น คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณวัดตลิ่งชัน

บทความแนะนำ