"ในหลวง"ทรงชื่นชมคณะทำงานโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 20:29 น.
"ในหลวง"ทรงชื่นชมคณะทำงานโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชื่นชมคณะทำงานโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังพร้อมพระราชทานภาพรถโมเดลฝีพระหัตถ์เพื่อเป็นกำลังใจพสกนิกรชาวไทยทุกคน

เพจจิตอาสาพระราชทานได้โพสต์ข้อความ ในหลวง ทรงชื่นชมคณะทำงานโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง พร้อมพระราชทานภาพ รถโมเดลฝีพระหัตถ์ เพื่อเป็นกำลังใจพสกนิกรชาวไทยทุกคน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชื่นชมและเป็นกำลังใจ คณะทำงานในโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง และทรงทอดพระเนตรรายงานและติดตามผลงานทั้งหมด ด้วยความใส่พระราชหฤทัย

ทั้งนี้ ทรงชื่นชมในความสำเร็จของโครงการ เมื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม นอกจากสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองแล้ว ยังเป็นวิทยากรการทำ เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เพื่อนบ้าน รวมทั้งให้ความสนใจมาเรียนรู้เพิ่มเติมจาก ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ อีกด้วย

พร้อมกันนี้ พระองค์พระราชทานภาพถ่าย รถโมเดลฝีพระหัตถ์ เพื่อเป็นกำลังใจผู้เกี่ยวข้องและพสกนิกรชาวไทยทุกคน

#โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง #เกษตรทฤษฎีใหม่ #ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ #รถโมเดลฝีพระหัตถ์ #พสกนิกรชาวไทย #ทรงพระเจริญ#จิตอาสาพระราชทาน #RoyalThaiVolunteers #RTVs