โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลจำนวน 539 นาย

วันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 21:05 น.
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลจำนวน 539 นาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล จำนวน 539 นาย

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารชั้นนายพล ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ตุลาคม 2563 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 539 นาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 เป็นต้นไป พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อ่านฉบับเต็ม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/024/T_0001.PDF