ก.ต.ศาล แต่งตั้ง "พงษ์เดช วานิชกิตติกูล" นั่งเลขาธิการฯ ศาลยุติธรรม มีผล 1 ต.ค.

วันที่ 17 ก.ย. 2563 เวลา 09:10 น.
ก.ต.ศาล แต่งตั้ง "พงษ์เดช วานิชกิตติกูล" นั่งเลขาธิการฯ ศาลยุติธรรม มีผล 1 ต.ค.
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม แต่งตั้ง "พงษ์เดช วานิชกิตติกูล" นั่งเลขาธิการฯ ศาลยุติธรรม มีผล 1 ต.ค. หลัง "เลขาฯ สราวุธ" ขอลงจากตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ เพจเฟซบุ๊ก "สื่อศาล" ได้รายงานว่า นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม มีความประสงค์ขอลงจากตำแหน่ง ก.ต. (คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม) จึงมีมติแต่งตั้ง นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับนายสราวุธ ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม มาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 ขณะที่นายพงษ์เดช ที่กำลังจะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นับเป็นเลขาธิการฯ คนที่ 8 หลังจากศาลยุติธรรม แยกมาจากกระทรวงยุติธรรม โดยมีสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นส่วนราชการด้านธุรการของศาลที่เป็นอิสระ ตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม มีบทบาทอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรม อาทิ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารการเงิน การพัสดุ การวางแผนเกี่ยวกับบุคลากร การบริหารจัดการอาคารสถานที่ งานทางวิชาการ และงานส่งเสริมงานตุลาการ ซึ่งลักษณะของงานเหล่านี้เป็นไปตามลักษณะของการบริหารองค์กรหรือหน่วยงาน และที่สำคัญคือการสนับสนุนงานตุลาการอันเป็นภาระหลักให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเป็นเลิศในการอำนวยความยุติธรรม