ผอ.สามเสนฯแจงมีนร.ไปพักในโรงแรมเดียวกับทหารอียิปต์ติดโควิด

วันที่ 14 ก.ค. 2563 เวลา 17:22 น.
ผอ.สามเสนฯแจงมีนร.ไปพักในโรงแรมเดียวกับทหารอียิปต์ติดโควิด
ผอ.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยแจงเหตุลงนามแจ้งปิดโรงเรียน 1 วันเพื่อให้ทำความสะอาดพ่นยาฆาเชื้อ เนื่องจากมีนักเรียนรายหนึ่งไปเที่ยวจ.ระยองกับครอบครัวเข้าพักในโรงแรมเดียวกับทหารอียิปต์ติดโควิด-19

นายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กทม. เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งเรื่องแจ้งปิดสถานศึกษาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยในวันที่ 15 ก.ค.2563 เป็นเวลา 1 วัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากโรงเรียนได้รับแจ้งจากผู้ปกครองของนักเรียนรายหนึ่งว่า ได้พาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนที่ จ.ระยอง และได้เข้าพักในโรงแรมดีวารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง ซึ่งเป็นโรงแรมเดียวกับที่นายทหารอียิปต์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าพัก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทางโรงเรียนจึงปิดโรงเรียน 1 วัน เพื่อทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อกำจัดเชื้อโรค พร้อมให้นักเรียนรายดังกล่าวหยุดเรียนและกักตัวตามมาตรการคัดกรองสุขภาพ 14 วัน