หลังคลายล็อกดาวน์ "ผู้ประกอบการ" คือแม่ทัพด่านหน้าต้านโควิด

วันที่ 03 พ.ค. 2563 เวลา 19:22 น.
หลังคลายล็อกดาวน์ "ผู้ประกอบการ" คือแม่ทัพด่านหน้าต้านโควิด
รองอธิบดีกรมอนามัยชี้หลังผ่อนปรนให้กิจการกลับมาเปิดได้ ผู้ประกอบการจะเป็นแม่ทัพด่านหน้าต้านโควิด ย้ำต้องเข้มข้นมาตรการสกัดแพร่เชื้อ ป้องกันการระบาดรอบ2

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.63 นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในเดือนพ.ค.นี้ เกิด 2 ปรากฏการณ์ คือ 1.ประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัด และ 2.การผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์กิจการบางประเภทกลับมาเปิดกิจการได้ จึงต้องร่วมมืออย่างเข้มข้นในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไม่ให้ระดับการระบาดสูงขึ้นอีกครั้งจนเกินควบคุม

"รอบนี้ต้องยกให้ผู้ประกอบการเป็นแม่ทัพด่านหน้าในการต้านโควิด 19 เพราะต้องเข้มข้นเรื่องมาตรการสกัดการแพร่เชื้อ ส่วนลูกทัพคือประชาชนผู้ใช้บริการต้องร่วมมือรักษาความสะอาด ล้างมือ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง นอกจากนี้ ต้องร่วมตรวจสอบสถานประกอบการว่ามีความพร้อมเรื่องป้องกันการระบาดหรือไม่ โดยสามารถส่งข้อมูลย้อนกลับผ่าน THAISTOPCOVID ( stopcovid.anamai.moph.go.th) เพื่อให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ"รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ขณะที่ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าชุด ส่วนระดับอำเภอ มอบหมายนายอำเภอเป็นหัวหน้าชุด เข้าตรวจสอบมาตรฐานการเปิดให้บริการของสถานประกอบการ ตลาดสด และตลาดนัดในแต่ละพื้นที่ โดยมีตลาดที่อยู่กำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กว่า 4,000 แห่งรวมทั้งตลาดนัดที่อยู่ในควบคุมจำนวนมาก

ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด เน้นการเว้นระยะห่างของแผงค้าอย่างน้อยให้ห่าง 1 เมตร มีการวัดไข้คัดกรองผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ จัดทางเข้าออกทางเดียว การทำความสะอาดตลาด แผงค้า ห้องน้ำ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง การสนับสนุนหน้ากากผ้าที่สนับสนุนให้ทำใช้เองกว่า 52 ล้านชิ้นไปยังหน่วยงานท้องถิ่น และการจัดการขยะอย่างถูกสุขอนามัย โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการควบคุมโรคครั้งนี้