ห้ามอากาศยานบินจากอินโดนีเซียเข้าไทย 7-18 เม.ย.นี้

วันที่ 08 เม.ย. 2563 เวลา 16:57 น.
ห้ามอากาศยานบินจากอินโดนีเซียเข้าไทย 7-18 เม.ย.นี้
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ออกประกาศห้าม แจงสถานการณ์ระบาดในอินโดนีเซียรุนแรงมากขึ้นให้เลื่อนกลับไทยช่วง 20-26 เม.ย.นี้  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ออกประกาศห้ามอากาศยานบินเข้าประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-18 เม.ย.นี้ โดยในประกาศห้ามดังกล่าว ระบุว่า ด้วยเมื่อวันที่ 6 เม.ย. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศ ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารบินเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. เวลา 00.01 ถึงวันที่ 18 เม.ย. เวลา 23.59 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จึงเรียนดังนี้

1. ขอให้คนไทยที่มีบัตรโดยสารเครื่องบินเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในช่วงวันดังกล่าวเลื่อนเที่ยวบินออกไปก่อน และให้ติดตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือน สายการบิน และสถานเอกอัครราชทูต อย่างใกล้ชิดต่อไป

2.สถานเอกอัครราชทูต ได้ปิดระบบลงทะเบียน สำหรับการขอหนังสือรับรองแล้ว และจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปิดระบบอีกครั้งหนึ่ง

3.โดยที่สถานการณ์ระบาดในอินโดนีเซียรุนแรงมากขึ้น สถานเอกอัครราชทูต จึงประสงค์ที่จะเตรียมความพร้อม หากเที่ยวบินพาณิชย์หยุดบินไปประเทศไทย โดยสำรวจข้อมูลของผู้ประสงค์จะเดินทางกลับไทย บนพื้นฐานที่ผู้เดินทางจ่ายค่าตั๋วโดยหารเฉลี่ย เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอขออนุมัติการเช่าเหมาลำจากรัฐบาล ใจชั้นนี้ ได้กำหนดช่วงระหว่างวันที่ 20-26 เม.ย.ศกนี้

อย่างไรก็ดี การเช่าเหมาลำจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐบาลแล้วเท่านั้น ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต จะผลักดันอย่างเต็มที่ และจะยังไม่สามารรถยืนยันได้ว่า การเช่าเหมาลำจะสามารถทำได้ในช่วงวันใด ดังนั้น จึงขอให้ผู้ต้องการจะกลับไทยกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ออนไลน์ตามที่ปรากฎในลิงค์นี้ https://forms.gle/SGNrh2YLcUqs8ALKA

4. คนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยทุกกรณี ต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง และหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต และเมื่อเดินทางถึงไทย จะต้องเข้ากักกันเฝ้าระวังโรค 14 วัน ในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดเตรียมให้ในแบบห้องพักคู่

สถานเอกอัครราชทูต เข้าใจความยากลำบากของคนไทยในอินโดนีเซียในสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงเพิ่มขึ้นนี้ และขออภัยในความสะดวกไม่สะดวกที่เกิดขึ้น