ขยับแผนจัดรถเมล์คันแรก-คันสุดท้ายแก้ผู้โดยสารตกค้าง

วันที่ 07 เม.ย. 2563 เวลา 19:32 น.
ขยับแผนจัดรถเมล์คันแรก-คันสุดท้ายแก้ผู้โดยสารตกค้าง
ขสมก.เร่งแก้ปัญหาผู้โดยสารแออัดช่วงเช้าและค่ำ ปล่อยรถเมล์คันแรกตี 5 พร้อมเพิ่มความถี่ระยะห่างไม่เกิน 5-10 นาที ส่วนช่วงค่ำจัดรถ 3 คันสุดท้าย ออกจากท่าต้นทาง 1 ทุ่ม

รายงานข่าวจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า ได้ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการรถโดยสารประจำทางจากเวลาปกติ เป็นให้บริการตั้งแต่ เวลา 05.00 - 21.00 น.( เวลา 21.00 น. คือ เวลาที่รถโดยสารกลับถึงอู่จอดรถท่าต้นทาง) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่าง เวลา 22.00 - 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

ทั้งนี้ขสมก.ได้มีการปรับปรุงแผนการเดินรถตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ดังนี้1.ปล่อยรถคันแรก ออกจากท่าต้นทาง เวลา 05.00 น. โดยเพิ่มความถี่ในช่วงต้นของการปล่อยรถ ให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 5 - 10 นาที เพื่อแก้ไขปัญหาการตกค้างของผู้ใช้บริการ

2. ปล่อยรถคันสุดท้าย ออกจากท่าต้นทาง เวลาประมาณ 18.00 - 19.00 น. และปล่อยรถออกจากท่าปลายทาง เวลาประมาณ 20.00 น. เพื่อให้พนักงานขับรถโดยสารสามารถนำรถกลับเข้าอู่ได้ทันเวลา 21.00 น. โดยปรับเพิ่มความถี่ในช่วงการปล่อยรถ 3 คันสุดท้ายให้มีระยะห่างกัน 5 - 10 นาที ซึ่งรถ 3 คันสุดท้าย จะติดป้ายข้อความชี้บ่งบริเวณหน้ารถโดยสาร  คือ  เหลือรถ 2 คันสุดท้าย  , เหลือรถ 1 คันสุดท้าย  และ รถคันสุดท้าย

3. สำหรับการปล่อยรถโดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น จะพิจารณาปล่อยรถให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชน ในแต่ละช่วงเวลา 

4. ผู้ใช้บริการทุกคน จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้บริการรถโดยสาร และต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ดังนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องนั่งบนเบาะที่กำหนด (เบาะที่ไม่มีสติกเกอร์คาดเป็นรูปกากบาท)  ต้องยืนบนจุดที่กำหนด และสามารถยืนได้คันละไม่เกิน 10 คน หากรถโดยสารมีผู้ใช้บริการ ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ จะต้องรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป