ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกฯแนะตรวจโควิดในผู้ที่สูญเสียการได้กลิ่นกะทันหัน

วันที่ 07 เม.ย. 2563 เวลา 14:48 น.
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกฯแนะตรวจโควิดในผู้ที่สูญเสียการได้กลิ่นกะทันหัน
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ฯ แนะพิจารณาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยที่มีอาการสูญเสียการได้กลิ่นอย่างกะทันหันภายใน1-7วัน

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย (หู คอ จมูก) ได้เผยแพร่ประกาศฉบับที่ 3 ข้อแนะนำ เรื่องอาการสูญเสียการได้กลิ่นในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยระบุว่า

เนื่องด้วยมีงานวิจัยและรายงานผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาการสูยเสียการได้กลิ่น (anosmia) กับผู้ป่วยโควิด-19 โดยพบว่า

-ผู้ป่วยโรค โควิด-19 (หมายถึงมีผลตรวจเป็นบวกแล้ว) พบมี anosmia ได้ถึง 2 ใน 3

ผู้ป่วยโรค โควิด-19 ที่มีอาการอื่นๆ (ไข้ ไอ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล) ไม่มาก จะพบว่ามี anosmia เป็น อาการหลักถึงร้อยละ 30

ทางราชวิทยาลัยฯ จึงขอให้สมาชิกแพทย์ หู คอ จมูก ให้ความสำคัญกับอาการดังกล่าว และมีข้อแนะนำดังนี้

1.พิจารณาตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ในกรณีต่อไปนี้

a.ผู้ป่วยที่มาด้วย sudden isolated anosmia (ภายใน 1-7วัน) (sudden isolated anosmia : ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการสูญเสียการได้กลิ่นอย่างกะทันหัน)

b.ผู้ที่มีอาการ anosmia เกิดขึ้นระหว่างถูกกักตัว

2.ทั้งนี้ให้พิจารณางดการให้ยาสเตียรอยด์ชนิดกินเพื่อรักษา anosmia ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ด้วย