รถเมล์ขสมก. วิ่งช่วงเคอร์ฟิวเที่ยวสุดท้าย 3 ทุ่ม

วันที่ 03 เม.ย. 2563 เวลา 12:03 น.
รถเมล์ขสมก. วิ่งช่วงเคอร์ฟิวเที่ยวสุดท้าย 3 ทุ่ม
ขสมก.ขานรับนโยบายเคอร์ฟิว ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถโดยสารประจำทางทุกประเภท 05.00 - 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล  ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่าขสมก.ได้ปรับเปลี่ยนเวลา การให้บริการรถโดยสารประจำทางทุกประเภทจากเวลาปกติ เป็นให้บริการ เวลา 05.00 - 21.00 น. และได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ รถโดยสาร เป็นเวลา 05.00 - 21.00 น. เช่นกัน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศข้อกำหนดดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป  

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่าง เวลา 22.00 - 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง