จุฬาราชมนตรี ประกาศให้ชาวมุสลิมละหมาดที่บ้าน

วันที่ 18 มี.ค. 2563 เวลา 18:44 น.
จุฬาราชมนตรี ประกาศให้ชาวมุสลิมละหมาดที่บ้าน
สำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศให้ชาวชาวมุสลิมละหมาดที่บ้านและงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม กันการระบาดของ COVID-19

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การละหมาดวันศุกร์ การละหมาดญะมาอะห์ และการจัดกิจกรรมและการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม สำหรับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศห้ามรวมตัว (ฉบับที่ 1/2563) โดยมีเนื้อหาดังนี้