"บิ๊กป๊อก"สั่งด่วนผู้ว่าฯทั่วประเทศใช้อำนาจตามกม.คุมโควิด-19 อย่างเข้มข้น

วันที่ 17 มี.ค. 2563 เวลา 20:56 น.
"บิ๊กป๊อก"สั่งด่วนผู้ว่าฯทั่วประเทศใช้อำนาจตามกม.คุมโควิด-19 อย่างเข้มข้น
มท.1 เรียกประชุมด่วนทุกหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ สั่งการผู้ว่าฯ ใช้อำนาจตามกม.อย่างเคร่งครัดดำเนินมาตรการป้องกันและสกัดโควิด-19 อย่างเข้มงวด

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานประชุมมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เพื่อหามาตรการป้องกันโควิด-19

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมีอำนาจเต็มในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ โดยให้พิจารณาหารือผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับในระดับจังหวัด

ทั้งนี้ ประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ 1.มาตรการป้องกัน ได้แก่ 1.การแยกกักผู้ที่เข้าเกณฑ์ PUI ตั้งแต่ต้นทางเพื่อนำส่งโรงพยาพยาบาล 2.การกักกัน (Quarantine) ผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 4 ประเทศ เป็นเวลา 14 วัน 3.การคุมไว้สังเกตอาการสำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง เป็นเวลา 14 วัน และ 4.การเฝ้าระวังด้วยการ X-ray พื้นที่อย่างต่อเนื่อง

2. มาตรการลดโอกาสการแพร่ระบาด สร้างระยะห่างในสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ได้แก่ 1.การปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด มีคนแออัดเบียดเสียด และ 2.การป้องกันพื้นที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการ และร้านอาหาร เป็นต้น ต้องมีการควบคุม คัดกรองและทำความสะอาดตามมาตรฐานสาธารณสุข

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหารือร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ดำเนินมาตรการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และใช้อำนาจในการตัดสินใจเพื่อป้องกัน สกัดกั้น ควบคุม และเฝ้าระวังสาเหตุอาจทำให้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ขณะที่ นายนิพนธ์ ได้ย้ำว่า ขอให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรองประชาชน และกักกัน ตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และ ตรวจตราให้เต็มที่