"วิทยาลัยการตำรวจ" ประกาศหยุดพักการฝึกอบรมทุกหลักสูตรชั่วคราว

วันที่ 16 มี.ค. 2563 เวลา 17:53 น.
"วิทยาลัยการตำรวจ" ประกาศหยุดพักการฝึกอบรมทุกหลักสูตรชั่วคราว
วิทยาลัยการตำรวจประกาศหยุดพักการฝึกอบรมทุกหลักสูตรชั่วคราว 16 มี.ค.-19 เม.ย.63 ส่งตัวผู้เข้ารับการอบรม กลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่ต้นสังกัด

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 63 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2563 พล.ต.ต.หญิง อัญชลี คล้ายคลึง ผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจ ออกประกาศ วิทยาลัยการตำรวจ เรื่อง การให้หยุดพักการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยการตำรวจ เนื่องในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 ความว่า

“จากสถานการณ์แพร่ระบาด ของโควิด 19 ที่ระบาดในประเทศไทยในขณะนี้ และองค์การอนามัยโลก ประกาศให้ไวรัสโคโรนา เป็นการแพร่ระบาดใหญ่ระดับโลก ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงว่า ในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานงดจัดกิจกรรมหรือการรวมตัวกันของคนหมู่มากและหลีกเลี่ยงการเดินทางคณะใหญ่

ดังนั้น เพื่อลดภาวการณ์เสี่ยงของผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยาลัยการตำรวจ จึงขอประกาศ หยุดพักการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยการตำรวจ (ยกวนหลักสูตรฝ่ายอำนวยการ ตำรวจ) ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2563 ไปพลางก่อน โดยวิทยาลัยการตำรวจ จะทำหนังสือส่งตัวผู้เข้ารับการอบรม กลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่ต้นสังกัด และหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการฝึกอบรมอย่างไร วิทยาลัยการตำรวจจะมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานของทุกท่านอีกครั้ง”

ทั้งนี้ในระหว่างหยุดพักการฝึกอบรมขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน ดำเนินการ

1. งดเดินทางไปต่างประเทศ งดเที่ยวสถานบันเทิง ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงและหลีกเลี่ยง

สถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน

2. หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมืออยู่เสมอ

3.สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด

4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสมือหรือร่างกายของบุคคลอื่น

5.หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

6.ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์

ทั้งนี้หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการจัดอบรม อาทิ หลักสูตรผู้กำกับการ และหลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง หรือหลักสูตรผู้บังคับการ โดยประกาศนี้มีขึ้นหลักพบว่ามีข้าราชการตำรวจสังกัดต่างๆติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งประกาศอย่างเป็นทางการอย่างน้อย 3 นาย และอยู่ในขั้นรอผล และต้องกักตัวรวมมากว่า 80 นาย ขณะที่รายงานผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกวัน