ชงครม.ปรับสถานะพืชกระท่อมพ้นบัญชียาเสพติด10มี.ค.นี้

วันที่ 08 มี.ค. 2563 เวลา 11:00 น.
ชงครม.ปรับสถานะพืชกระท่อมพ้นบัญชียาเสพติด10มี.ค.นี้
เสนอ ครม. ปรับสถานะพืชกระท่อมพ้นบัญชียาเสพติดวันที่ 10 มี.ค.นี้ "ป.ป.ส." ชี้หากไม่ติดขัดคาดมิ.ย.นี้แล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 63 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กล่าวถึงความคืบหน้าร่างกฎหมายปรับสถานะพืชกระท่อมจากบัญชียาเสพติดว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาในวันที่ 10 มี.ค.นี้ หากไม่ติดขัดคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิ.ย.นี้

นายนิยม กล่าวว่า สำหรับเหตุผลในการเสนอร่างกฎหมายปรับสถานะพืชกระท่อมจากบัญชียาเสพติด เนื่องจากประเทศไทยมีการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมมาอย่างต่อเนื่อง พบว่าพืชกระท่อมเป็นพืชสมุนไพรไทยที่ใช้ในวิถีชาวบ้านมาอย่างยาวนาน จากการศึกษาวิจัยพบว่าแม้พืชกระท่อมจะมีผลกระทบต่อร่างกายแต่ก็ไม่มาก ในทางกลับกันก็มีประโยชน์ในทางการแพทย์ โดยเฉพาะสารสำคัญในกระท่อมที่เรียกว่า “ไมตราเจนีน” ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง มีคุณสมบัติบรรเทาอาการปวด และสามารถนำมาใช้เชิงเศรษฐกิจได้

นอกจากนี้ อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971 และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบการค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ไม่ได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ และประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ดังนั้นหากถอดพืชกระท่อมออกจากความเป็นยาเสพติดให้โทษ จะสามารถส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีการนำพืชกระท่อมไปผสมกับยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอื่น ก็อาจมีความผิดฐานผลิตยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ และเมื่อเสพสารผสมนั้นเข้าสู่ร่างกายก็มีความผิดฐานเสพยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์เช่นกัน รวมทั้งการนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายก็ยังคงถูกควบคุม โดยต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อ.ย)เท่านั้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.เครื่องสำอาง 2558