มทร.พระนคร ปักหมุดปลูกกัญชาครั้งแรกในกทม.

วันที่ 29 ก.พ. 2563 เวลา 12:22 น.
มทร.พระนคร ปักหมุดปลูกกัญชาครั้งแรกในกทม.
มทร.พระนคร ปักหมุดปลูกกัญชาครั้งแรกใน กทม. ตรียมดำเนินการต่อเนื่องอีก 59 รพ.สต.และ รพช.ทั่วประเทศ

ศ.(พิเศษ) นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เป็นประธานเปิดอาคาร โรงปลูกกัญชาทางการแพทย์ระบบปิดต้นแบบ (CANNABIS PREMIUM MEDICAL GRADE @ SCI-RMUTP INDOOR CULTIVATION FACTORY PLANT) และ เป็นประธานในพิธีปลูกกัญชาทางการแพทย์ต้นแรกของกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรือนปลูกกัญชามาตรฐานระบบปิดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ โดยมี นพ.ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดร.วนิชย์ ปักษ์กิ่งเมือง คณะผู้บริหาร มทร.พระนคร และท่านผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ร่วมในพิธี

โอกาสนี้ ศ.(พิเศษ) นพ.สำเริง แหยงกระโทก ร่วมกับ นพ.ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ได้มอบหนังสือสำคัญ (ใบอนุญาต) การปลูกกัญชาทางการแพทย์และหนังสือสำคัญ (ใบอนุญาต) การสกัดกลั่นสารสำคัญจากกัญชา การสกัดกลั่นน้ำมันกัญชาคุณภาพ (Medical Grade) เพื่อใช้ในโรงพยาบาลเป้าหมาย และ การสกัดกลั่นสารสำคัญ CDB99%+ ให้กับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร โดยมี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ และ ดร.ไพศาล การถาง ร่วมรับมอบ

สำหรับกำหนดจัดประชุมสัมมนาการปักหมุดกัญชาทางการแพทย์ กลุ่มที่ 2 จำนวน 59 รพ.สต.และ รพช.จะมีขึ้นวันที่ 11-12 มีนาคม 2563 ณ กระทรวงสาธารณสุข และ ที่ มทร.พระนคร โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน