เขตดอนเมืองฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสกัดโควิด-19แพร่กระจาย

วันที่ 26 ก.พ. 2563 เวลา 16:54 น.
เขตดอนเมืองฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสกัดโควิด-19แพร่กระจาย
เขตดอนเมืองฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 ในโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง หลังเด็กอายุ8ขวบติดเชื้อจากปู่ย่าที่เดินทางกลับจากญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 26ก.พ.63 สำนักงานเขตดอนเมือง ร่วมกับสำนักอนามัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งดำเนินการ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ควบคุมป้องกันโรค COVID-19 จุดเสี่ยงภายในโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เขตดอนเมือง พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทำความสะอาดโรงเรียนอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโรค COVID-19 หลังพบนักเรียนอายุ8ขวบ ติดเชื้อจากปู่ย่าที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและปกปิดข้อมูล

ทั้งนี้ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้มีคำสั่งปิดโรงเรียน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ.63 ถึง 9 มี.ค.63 และได้มีการดำเนินการคัดกรองโรคและเก็บตัวอย่างนักเรียนที่ มีความเสี่ยงสูง เป็นกลุ่มสัมผัสโดยตรง จำนวน 36 ราย ครู 16 ราย พนักงาน 3 ราย โดยให้ติดตามอาการ 14 วัน งดออกนอกบ้าน ทำความสะอาดบ้านพักอาศัย พร้อมแนะนำวิธีปฏิบัติในการป้องกันโรคให้กับผู้ปกครองโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองแล้ว