สถ.ระดมกูรูสอนชาวบ้านทำหน้ากากอนามัยเสริมขาดแคลนป้องกันโควิด-19

วันที่ 25 ก.พ. 2563 เวลา 16:57 น.
สถ.ระดมกูรูสอนชาวบ้านทำหน้ากากอนามัยเสริมขาดแคลนป้องกันโควิด-19
มหาดไทยระดมทำหน้ากากอนามัยทั่วประเทศ สั่งบูรณาการ 3 ภาคีเครือข่ายดึงผู้นำท้องถิ่นทุกระดับจัดคอร์สเรียนรู้การทำหน้ากากอนามัยให้ประชาชนไว้ใช้ป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อไม่ให้ขาดแคลน

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการความร่วมมือจัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และ การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีหน้ากากอนามัยใช้อย่างทั่วถึง และสามารถจัดทำได้เอง เพื่อมิให้เกิดภาวะขาดแคลน ในภาวะที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อธิบดี สถ.กล่าวถึงแนวทางในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯว่า จะมีการสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เพื่อเผยแพร่วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้ง กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งได้มีการเชิญชวนบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้านกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม

“จะมีการจัดอบรมแบบปูพรมทั่วประเทศ จะช่วยสร้างความรู้และทักษะในการจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองในครัวเรือนให้เกิดขึ้นในทุกชุมชน นอกจากจะป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้ว หน้ากากอนามัยที่จัดทำขึ้นยังสามารถใช้ป้องกันฝุ่นละออง โรคทางเดินหายใจ รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย” อธิบดี สถ. กล่าว

สำหรับ สถานการณ์ภายในประเทศ พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังทั้งสิ้น 1,453 ราย พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 332 ราย อาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแล้ว 1,116 ราย และอยู่ระหว่างสังเกตอาการที่แผนกผู้ป่วยนอกและที่บ้าน 5 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันสะสม 35 ราย (หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล 21 ราย อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล 14 ราย และเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 2 ราย)