สธ.แจงไม่มีการสั่งห้ามคนไทยไปต่างประเทศ

วันที่ 23 ก.พ. 2563 เวลา 13:58 น.
สธ.แจงไม่มีการสั่งห้ามคนไทยไปต่างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุขแจงไม่มีการสั่งห้ามคนไทยเดินทางไปต่างประเทศ แต่มีการเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศทุกช่องทาง

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในไทยว่า ขณะนี้มีประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องการเดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งจากข้อมูลที่มีองค์การอนามัยโลก (WHO) ก็ยังไม่มีข้อแนะนำ การห้ามเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาด ตลอดจนยังไม่กำหนดเป็นมาตรการเฉพาะสำหรับผู้ที่เดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกของ WHO ก็ทำตามเกณฑ์มาตรฐานของ WHO

อย่างไรก็ตามไทยได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศในทุกช่องทางเข้าออกประเทศ ทั้งทางบก เรือ อากาศ โดยเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลทุกแห่งทั้งของภาครัฐและเอกชน

การควบคุมโรคของประเทศไทย ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดภายในประเทศ ซึ่งขณะนี้มี 14 ประเทศที่มีการระบาดภายในประเทศ แต่ประเทศที่มีการระบาดและมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นรวดเร็ว ซึ่งต้องเฝ้าระวังพิเศษ ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้

"ขอให้ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเหล่านี้ ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัระวังตนเองอย่างน้อย 14 วัน ไม่ไปที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการใช้การขนส่งสาธารณะ งดใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่น ถ้ามีอาการสงสัยขอให้ใช้หน้ากากอนามัย วัดไข้ทุกวัน ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง หรือโทรที่สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422"ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว