"สมศักดิ์"เดินหน้าสร้างชุมชน 5 จังหวัดเป็นกำแพงป้องกันยาเสพติดถาวร

วันที่ 17 ก.พ. 2563 เวลา 14:34 น.
"สมศักดิ์"เดินหน้าสร้างชุมชน 5 จังหวัดเป็นกำแพงป้องกันยาเสพติดถาวร
พิษณุโลก-รมว.ยุติธรรมหวังสร้างชุมชน 5 จังหวัดเป็นกำแพงป้องกันยาเสพติด ยันนายกฯหวังแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เน้นการป้องกันมากกว่าปราบปราม

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่โรงแรมท็อปแลนด์ พลาซ่า จ.พิษณุโลก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชนนำร่อง พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จัดโดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)

นายสมศักดิ์ กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ศอ.ปส.จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรอำนวยการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติ โดยมีตนในฐานะรมว.ยุติธรรมเป็นผู้อำนวยการศูนย์ และมีคณะกรรมการประกอบด้วยหัวหน้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หน้าที่สำคัญ คือ นำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ และอำนวยการ ประสานงาน สั่งการ เร่งรัด กำกับดูแล ตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อให้ศูนย์นี้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่ลำเลียงผ่านของยาเสพติดจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยกลุ่มขบวนการมักจะหลีกเลี่ยงเส้นทางสายหลักที่มีด่านและจุดตรวจที่มีความเข้มงวด ไปใช้เส้นทางสายรองแทน เพื่อลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ตอนใน ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ ตนเห็นว่ากลยุทธ์สำคัญประการหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งสร้างแนวป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ โดยใช้หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นฐานในการทำงาน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีในการร่วมดำเนินโครงการ โดยได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ เดือนพ.ย.2562 มีพื้นที่เป้าหมายใน 5 จังหวัด คือ จ.ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ และ 3 อำเภอใน จ.กำแพงเพชร ได้แก่ อ.พรานกระต่าย ไทรงาม และลานกระบือ ครอบคลุมพื้นที่ 5,280 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 57 อำเภอ

"รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยนายกฯกำชับกับเสมอว่าให้เข้มงวดจริงจัง และเน้นย้ำในมาตรการป้องกันมากกว่าปราบปราม ซึ่งการขจัดยาเสพติดนั้นถือเป็นนโยบายเร่งด่วนทุกปี และนายกฯได้ย้ำว่าจะปราบปรามจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่ง หรือจนกว่าจะไม่มีรัฐบาล"รมว.ยุติธรรมกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต