เช้านี้ กทม.ปริมณฑล อากาศดี

วันที่ 15 ก.พ. 2563 เวลา 08:21 น.
เช้านี้ กทม.ปริมณฑล อากาศดี
กรมควบคุมมลพิษ รายงาน คุณภาพอากาศ พื้นที่ กทม. ปริมณฑล ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลายสถานี แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ

เฟซบุ๊ก กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. ดังนี้

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 54 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 10 – 31 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานหลายสถานี แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม คพ. จะรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ" อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ bangkokairquality.com