คู่รักสนใจจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ที่เขตบางรักมากสุด773คู่

วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 20:33 น.
คู่รักสนใจจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ที่เขตบางรักมากสุด773คู่
เปิดท็อปเท็น สำนักงานเขต กทม. ที่คู่รักสนใจไปจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก และมี27คู่จดทะเบียนหย่าใน 21เขต

เปิดท็อปเท็น สำนักงานเขต กทม. ที่คู่รักสนใจไปจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก และมี27คู่จดทะเบียนหย่าใน 21เขต

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก ในวันนี้ (14 ก.พ.) แม้จะเป็นประเพณีแบบตะวันตก แต่ปัจจุบันได้แพร่หลายสู่สากลเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ถือเป็นการส่งมอบความรักของคนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นความรักต่อบิดา มารดา คู่รัก กัลยาณมิตร รวมถึงความปรารถนาดี เอื้ออารีต่อกันในหมู่มนุษยชาติอีกด้วย สำหรับในประเทศไทยนั้น คู่รักหลายคู่ถือเอาวันดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างครอบครัวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกรุงเทพมหานคร รายงานสถิติการจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก ทั้ง 50 เขต พบว่า มีผู้มาจดทะเบียนสมรส จำนวน 2,913 คู่ โดยเขตที่มีคู่รักไปจดทะเบียนสมรสมากที่สุดยังคงเป็น เขตบางรัก จำนวน 773 คู่ รองลงมาใน 10 อันดับแรก คือ เขตบางขุนเทียน 112 คู่ เขตลาดกระบัง 103 คู่ เขตบางซื่อ 97 คู่, เขตสายไหม 82 คู่, เขตบางแค 80 คู่, เขตดอนเมือง 80 คู่, เขตหลักสี่ 80 คู่ เขตมีนบุรี 70 คู่, และเขตจตุจักร 58 คู่ เขตที่มีคู่รักไปจดทะเบียนสมรสน้อยที่สุด คือ "เขตปทุมวัน" จำนวน 9 คู่ นอกจากนี้มีผู้มาจดทะเบียนหย่าในวันแห่งความรักใน 21 เขต รวมจำนวน 27 คู่

ที่สำนักงานเขตบางรัก ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตบางรัก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน “รัตนโกสินทร์ แผ่นดินแห่งความรัก” เนื่องในวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ.63 เพื่อสืบสานเทศกาลแห่งความรักในรูปแบบของประเพณีไทย รวมถึงสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของย่านบางรักที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ โดยเชิญชวนคู่รักหรือคู่บ่าวสาวที่วางแผนจะจดทะเบียนสมรส ร่วมงานและจดทะเบียนสมรส ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. ที่อาคารบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก

นอกจากนี้ยังมีภาครัฐ และภาคเอกชนให้การสนับสนุนการจัดงาน อาทิ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ สนับสนุนทะเบียนสมรสทองคำ จำนวน 10 ฉบับ และสินค้าและบริการสำหรับคู่รักที่มาร่วมงานอีกจำนวนมาก โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน และมอบทะเบียนสมรสทองคำให้แก่คู่รักที่โชคดีจากการจับฉลาก ทั้งนี้ก่อนที่ผู้ร่วมงานจะเข้าสู่บริเวณงานจะต้องผ่านจุดคัดกรองผู้ป่วยจากเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส

บทความแนะนำ