"ณัฏฐพล"เกาะติดการป้องกันไวรัสโคโรนา-ฝุ่น PM 2.5 โรงเรียนสังกัดกทม.

วันที่ 12 ก.พ. 2563 เวลา 20:30 น.
"ณัฏฐพล"เกาะติดการป้องกันไวรัสโคโรนา-ฝุ่น PM 2.5 โรงเรียนสังกัดกทม.
รมว.ศึกษาธิการลงพื้นที่ดูความพร้อมระบบป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาและ MP 2.5 โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพป.กทม.ย้ำทุกสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญอย่าละเลย

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก และโรงเรียนวัดอัมรินทาราม สังกัด สพป.กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจความพร้อมและระบบการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) และฝุ่นละออง (PM 2.5) ในโรงเรียนประถมศึกษา

นายณัฏฐพล กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า เรื่องสุขลักษณะเป็นสิ่งที่โรงเรียนต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังมีปัญหามลพิษและโรคระบาดต่าง ๆ กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ ในการเตรียมแผนรองรับ พร้อมกับประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ในเรื่องการดูแลความสะอาด ทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน

ทั้งนี้ รวมถึงการจัดอาหารกลางวันให้กับเด็ก ต้องให้ถูกสุขลักษณะ มีการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือสม่ำเสมอ เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในการเผยแพร่โรคต่าง ๆ จึงต้องระมัดระวัง ทำเป็นวินัยอย่างต่อเนื่อง จนเด็กเกิดความเคยชิน เหมือนกับประเทศญี่ปุ่น เมื่อเริ่มมีปัญหาต่าง ๆ นักเรียนต้องใช้ผ้าปิดปาก ถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีที่เราต้องเสริมสร้างให้เกิดขึ้นในโรงเรียน

สำหรับ เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้น รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการกำลังติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งต้องยอมรับว่า เรื่อง PM 2.5 ต้องใช้เวลาในการแก้ไข การปิดจมูกถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ แต่การที่จะให้ปริมาณของฝุ่นลดลงได้นั้น ต้องมีการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องวางมาตรการ โดยมองเป้าภายใน 3- 5 ปี เราสามารถบริหารจัดการเรื่องฝุ่นให้ได้ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และทุกจังหวัดที่มีปัญหา

“โดยการทำความเข้าใจ ให้ความรู้กับประชาชน เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางหรือกิจกรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นหลักในการทำหน้าที่ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจกับนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อไป”รมว.ศึกษาธิการกล่าว

บทความแนะนำ