กทม.ปริมณฑลฝุ่นพิษยังเยอะ 29 จุด เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ 12 ก.พ. 2563 เวลา 08:36 น.
กทม.ปริมณฑลฝุ่นพิษยังเยอะ 29 จุด เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นPM2.5 ภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบทุกสถานี มี 29 พื้นที่ ระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

เฟซบุ๊ก กรมควบคุมมลพิษ รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. ดังนี้

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 57 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 38 – 69 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบทุกสถานีเมื่อเทียบกับช่วงเช้าของเมื่อวาน และพบเกินค่ามาตรฐาน อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) จำนวน 29 สถานี ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ คพ. จะรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ" อย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ bangkokairquality.com