โปรดเกล้าฯพระราชทานยศชั้นนายพลกรณีพิเศษ 17 นายตำรวจ

วันที่ 11 ก.พ. 2563 เวลา 18:53 น.
โปรดเกล้าฯพระราชทานยศชั้นนายพลกรณีพิเศษ 17 นายตำรวจ
โปรดเกล้าฯพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ 17 ตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ปีงบ 63

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 20 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) จำนวน 17 ราย ดังนี้