คพ.เผยค่าฝุ่นละอองพื้นที่ กทม. ปริมณฑล เกินมาตรฐาน 7 จุด

วันที่ 05 ก.พ. 2563 เวลา 09:25 น.
คพ.เผยค่าฝุ่นละอองพื้นที่ กทม. ปริมณฑล เกินมาตรฐาน 7 จุด
กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล แนวโน้มค่าฝุ่นลดลงทุกพื้นที่ พบ 7 จุด เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล แนวโน้มค่าฝุ่นลดลงทุกพื้นที่ พบ 7 จุด เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

เพจเฟซบุ๊ก กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 5 ก.พ. 2563 เวลา 07.00 น. ดังนี้

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 56 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 29 – 57 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงทุกพื้นที่จากช่วงเช้าของเมื่อวาน พบพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) 7 พื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ควรลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ คพ. จะรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ " อย่างเร่งด่วน

ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ bangkokairquality.com