สหภาพฯร้อง'บิ๊กตู่'ตั้ง'ผู้ว่าการรถไฟ'คนในป้องกันโครงการใหญ่สะดุด

วันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 14:25 น.
สหภาพฯร้อง'บิ๊กตู่'ตั้ง'ผู้ว่าการรถไฟ'คนในป้องกันโครงการใหญ่สะดุด
สหภาพการรถไฟยื่นหนังสือถึงนายกฯให้แต่งตั้ง'ผู้ว่าการรถไฟฯ'คนใหม่ที่เป็นคนในเพื่อเดินหน้าโครงการอย่างต่อเนื่องและป้องกันกลุ่มหาผลประโยชน์ 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) นำโดย นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท. และกรรมการ สร.รฟท. ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เพื่อแสดงจุดยืนการแต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนใหม่ต้องเป็นคนใน

นายสาวิทย์ กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2560 ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยว่างเว้นผู้ว่าการฯ ซึ่งก่อนหน้านี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งรักษาการผู้ว่าการฯมาแล้ว 2 คน คือ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ และนายวรวุฒิ มาลา ต่อมามีการแต่งตั้งคณะกรรมการรถไฟฯชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่ลาออกไป และได้มีการตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟฯเมื่อเดือนตุลาคม 2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 27 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีผู้ยื่นใบสมัคร 4 ราย ประกอบด้วยบุคคลภายนอก 2 ราย คือนายนิรุฒ มณีพันธ์ และนายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา มีบุคคลภายใน 2 ราย คือ นายจเร รุ่งฐานีย รองผู้ว่าการฯกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน และนายศิริพงษ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการฯกลุ่มธุรกิจซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน

“จุดยืนของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ ซึ่งเป็นองค์กรผู้แทนของคนงานรถไฟทั้งประเทศ ได้แสดงจุดยืนและเจตจำนงที่ชัดเจนคือ ต้องการบุคคลภายในมาเป็นผู้ว่าการรถไฟฯ ก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือผ่านประธานกรรมการรถไฟฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายกรัฐมนตรี เหตุผลที่ต้องการบุคคลภายใน เพราะหลายโครงการที่รัฐบาลลงทุนในการขนส่งระบบราง ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณ ปี 2564 - 2565 เช่น โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง โครงการรถไฟทางคู่ รวมถึงโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกหลายโครงการ เช่น รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ และการสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่เพิ่ม จึงจำเป็นต้องได้คนในมาเป็นผู้นำสูงสุด เพราะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทำงานมานาน สามารถทำงานได้ต่อเนื่องทันที ไม่ต้องเสียเวลามาเรียนรู้งาน” นายสาวิทย์กล่าว

นายสาวิทย์ กล่าวอีกว่า การรถไฟฯเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน ทั้งระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น และเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับสังคมในการขนส่งเพื่อสาธารณะ และมีเทคนิคเฉพาะทั้งเรื่องโครงสร้าง พื้นฐาน รถจักร ล้อเลื่อน การบริการเดินรถ และการบริหารทรัพย์สิน โดยต้องดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล บุคคลภายนอกอาจจะมีความรู้ตามสายงานที่เรียนและทำงานมากว่าจะเรียนรู้เข้าใจก็จะต้องสูญเสียเวลาไปมากกับการศึกษา เรียนรู้ทำความเข้าใจในงาน คน วัฒนธรรมองค์กร ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง

นอกจากนี้บุคคลภายนอกที่เข้ามาอาจจะมีวาระซ่อนเร้นของกลุ่มผลประโยชน์ และเมื่อไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ก็อาจต้องหาคน หาทีมงานเข้ามาช่วย ซึ่งหากได้ทีมงานที่ไม่ดี ประจบสอพลอ เอาแต่ประโยชน์ ก็จะทำให้ระบบการบริหารจัดการภายในล้มเหลว ส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อการรถไฟฯ ประชาชน และประเทศชาติ นี่คือเหตุผลที่ว่าทำ ไม สร.รฟท.พนักงานการรถไฟฯ และคนรถไฟ จึงต้องการคนใน มาเป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

สำหรับผู้สมัครผู้สมัครผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย 4 คนประกอบด้วย 1. นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการ ร.ฟ.ท.กลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน 2. นายจเร รุ่งฐานีย รองผู้ว่าการ ร.ฟ.ท.กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน 3. นายนิรุฒ มณีพันธ์ อดีต รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ4. นายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา อดีต กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดหรือแอร์พอร์ตเรลลิงก์

แหล่งข่าวกล่าวว่า ขณะนี้ฝ่ายการเมืองพยายามอย่างหนักที่จะดันคนของตัวเองซึ่งเป็นคนนอกเข้ามาเป็นผู้ว่าการรถไฟคนใหม่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้พยายามเสนอ นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร อดีผู้ว่า รฟท. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว แต่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไม่เห็นชอบ จึงพยายามเสนอคนใหม่ ซึ่งเบื้องต้นมีรายงานว่าใกล้ชิดกับ นายเนวิน ชิดชอบ พี่ชายนายศักดิ์ สยามชิดชอบ รมว.คมนาคม และยังเป็นกลุ่มเดียวกับนายวุฒิชาติ อีกด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต