โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2 อดีต ตชด.

วันที่ 08 ม.ค. 2563 เวลา 18:52 น.
โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2 อดีต ตชด.
โปรดเกล้าฯเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2 อดีตตำรวจตระเวนชายแดนถูกไล่ออก-ถอดยศ ฐานทำผิดวินัยร้ายแรง

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตข้าราชการตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 2 ราย ทุกชั้นตรา เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการและถอดยศ เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก โดยมีเนื้อหาดังนี้