กรมการแพทย์แนะ "3สิ่ง" ที่ผู้ป่วยเริ่มใช้สารสกัดกัญชาควรทราบ

วันที่ 01 ก.ค. 2562 เวลา 11:41 น.
กรมการแพทย์แนะ "3สิ่ง" ที่ผู้ป่วยเริ่มใช้สารสกัดกัญชาควรทราบ
กรมการแพทย์เผย 3 สิ่งที่ผู้ป่วยเริ่มใช้สารสกัดกัญชาในการรักษาโรคควรทราบ แนะควรเริ่มในปริมาณที่น้อยที่สุดและไม่ใช่ทางเลือกแรกในการใช้รักษา

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.62 กรมการแพทย์ กระทรงงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ข้อมูลความรู้ เรื่อง "3 สิ่งที่ผู้ป่วยเริ่มใช้สารสกัดกัญชาในการรักษาโรคควรทราบ" โดยมีเนื้อหาดังนี้

1. จำเป็นต้องทราบข้อมูลต่อไปนี้ก่อนการรักษา

* สารสกัดกัญชาไม่ใช่ทางเลือกแรกในการใช้รักษา

* ใช้เป็นการรักษาเสริมการรักษาตามมาตรฐานที่ได้รับ ไม่ละเลยการรักษาที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน

* ผู้ป่วยต้องทราบประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น

* ควรใช้สารสกัดกัญชาที่มีมาตรฐาน ทราบอัตราส่วนสารสำคัญที่ชัดเจน

2. เริ่มใช้สารสกัดกัญชา

* ควรเริ่มในปริมาณที่น้อยที่สุด หากไม่ได้ผลต้องปรับเพิ่มปริมาณช้าๆ เนื่องจากขนาดยาที่มีปริมาณน้อย มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อย

* ควรมีผู้ดูแลอยู่ด้วยเมื่อเริ่มใช้ หากเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ ให้รีบนำผู้ป่วยส่งพบแพทย์ทันที

* การให้สารสกัดจากกัญชาในครั้งแรกควรให้เวลาก่อนนอนและมีผู้ดูแลใกล้ชิด เนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียงได

3. แจ้งให้แพทย์ทราบว่าใช้ยาประเภทใดอยู่ เนื่องจากสารสกัดกัญชาส่งผลต่อยาบางชนิด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้