เริ่ม1ก.ค.นี้!ไม่จ่ายค่าปรับเจออายัดต่อทะเบียนรถไม่ได้

  • วันที่ 19 พ.ค. 2562 เวลา 13:25 น.

เริ่ม1ก.ค.นี้!ไม่จ่ายค่าปรับเจออายัดต่อทะเบียนรถไม่ได้

ขนส่ง-ตำรวจเชื่อมต่อระบบอายัดต่อทะเบียนรถยนต์แล้ว เตือน1 ก.ค.เป็นต้นไป ไม่จ่ายค่าปรับจะไม่สามารถต่อทะเบียนรถได้

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดูแลงานจราจร และกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา ว่าขณะนี้ได้ทำการเชื่อมต่อระบบอายัดการชำระภาษีประจำปีชั่วคราว ในกรณีที่ประชาชนค้างชำระค่าปรับในข้อหาเกี่ยวกับกฎหมายจราจร โดยช่วงแรกจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบออฟไลน์ เพื่อดำเนินการอายัดการชำระภาษีเป็นการชั่วคราว และจะเริ่มดำเนินการอายัดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะมีการจัดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยในเดือนมิถุนายนตลอดทั้งเดือน เจ้าหน้าที่สามารถตรวจเช็คการค้างชำระค่าปรับ และจะเริ่มใช้ระบบอายัดชำระภาษี โดยหากประชาชนต้องการชำระค่าปรับ สามารถดำเนินการชำระได้ที่สำนักงานขนส่งฯ เช่นกัน

นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย เพื่อเปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนได้ตรวจสอบข้อมูลการค้างชำระค่าปรับที่เกิดขึ้นก่อนการขอต่อภาษี โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ จะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

ที่ผ่านมา มีการออกใบสั่งจราจรทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงปัจจุบัน รวม 6,259,727 ใบ แต่มีผู้มาชำระค่าปรับทั้งหมดเพียง 887,392 ใบเท่านั้น โดยแบ่งเป็นค่าปรับที่ถูกจัดส่งทางไปรษณีย์จำนวน 4,557,986 ใบ และใบสั่งที่เจ้าหน้าที่เขียนจำนวน 814,349 ใบ

ข่าวอื่นๆ